El policia tutor no està format per a tractar aquest tipus de problemes, ja que no es tracta d’una mera actuació policial sinó que es requereix una intervenció multidisciplinar en la que, a més dels alumnes, han de intervenir el centre, els familiars i els serveis socials i ha de ser tractat per professionals especialment formats i qualificats.

 

El que l’equip de govern considera un èxit no es més que un gran fracàs de las polítiques socials del municipi, ja que s’ha passat de 9 a 53 casos d’absentisme, convertint Andratx en un dels municipis de Balears en el que més a crescut l’absentisme.

 

escola-musica-2Esquerra Unida denuncia que  amb l’arribada del nou equip de govern a l’ajuntament s’ha procedit al desmantellament dels serveis socials municipals, prova d’això és que el Consell Insular ha hagut de requerir el consistori a reintegrar una part de la partida que anualment rep de la institució insular per a tractar casos d’extrema gravetat social i pobresa, que els serveis socials d’Andratx no han gestionat de manera adequada. 

Fins març de 2012 els serveis socials d’Andratx comptaven amb una professional diplomada universitària en educació social, que era la que intervenia en aquests casos, no obstant l’equip de govern municipal (PP-UM) decidiren amortitzar la plaça, adduint escassa activitat en aquest àmbit i que, per tant, era una despesa inútil. Amb aquesta decisió s’ha demostrat que al PP d’Andratx no li preocupen en absolut els problemes socials del seu municipi.  

EU exigeix de l’Ajuntament d’Andratx una major i més clara informació sobre el tema de l’absentisme escolar, que es faci públic el nombre de protocols d’actuació de cadascun dels centres, ja que a Andratx hi ha col·legis de caràcter públic i concertat, així com d’educació secundària obligatòria. Especialment volem saber les causes que han motivat l’obertura dels protocols, les actuacions realitzades i els resultats obtinguts.

    

 Al mateix temps, EU convida als grups de l’oposició a sumar-se a aquesta denúncia.   

Share This