parlamentdelesillesbalears253La publicació de les declaracions de béns i activitats dels diputats del Parlament balear ha donat a conèixer l’existència de 21 diputats que, tot i cobrar un salari del Parlament corresponent a l’anomenada “dedicació plena”, compaginen la percepció d’aquests salaris amb activitats privades que els reporten altres ingressos.

EU considera que ja és hora que s’estableixi l’obligació de dedicació EXCLUSIVA per a cobrar el salari de parlamentari. No s’entén que aquesta exigència i incompatibilitat sigui vàlida pels membres del Govern i alts càrrecs i no als membres de la Cambra.

És especialment significatiu el fet que tres dels cinc membres de la Mesa del Parlament compaginin el seu sou, que és el més elevat, amb altres activitats remunerades.

La dignificació de la política fa necessari que els diputats tenguin un comportament exemplar i no és inacceptable que quan hi tanta gent sense feina o amb salaris de misèria els representants públics que gaudeixen de salaris importants dels pressuposts oficials, mantinguin al mateix temps altres activitats.

Aquells diputats que es dediquen realment d’una manera plena a la tasca per a la que varen ser elegits mereixen una remuneració adequada, però aquells que només tenen una dedicació parcial, que compaginen amb altres activitats, no haurien de percebre més enllà de les dietes que els corresponguin en funció del seu grau d’activitat parlamentària.

Share This