A Bauzá no li queda altra alternativa ètica que presentar la seva dimissió
 
joserra22“A la fuerza ahorcan” diu un refrany castellà, això sembla que és el que ha passat amb el president de la Comunitat: davant la publicació imminent de la seva declaració de béns i activitats per part del Parlament, el president ha presentat una “declaració complementària” en la que per primera vegada reconeix les seves activitats empresarials, privades, a més de la farmàcia li proporcionen sucosos ingressos econòmics, que són del tot incompatibles amb el seu càrrec que exigeix una rigorosa exclusivitat que no li permet tenir cap altra tipus d’activitat econòmica.
 
No saben què és pitjor, el fet de mantenir activitats que no són compatibles amb la presidència de la Comunitat o la seva patètica actitud, mantinguda fins  ara, de negar l’evidència i afirmar que no tenia altres activitats econòmiques ni ingressos tret del sou de president i el “patrimoni” farmacèutic. Fa un dies coneguérem que, segons la pròpia declaració de renda, la farmàcia era una activitat econòmica i no una activitat. Primera mentida que ha quedat clamorosament demostrada.
 
Ara hem pogut conèixer de manera oficial i amb reconeixement propi el que ja era una evidència, les activitats econòmiques empresarial que sempre havia negat, afirmant que eren coses del passat.
 
EU entén que no es pot permetre el descrèdit que suposa per a la nostra Comunitat el fet que el seu president incompleixi d’una manera flagrant la llei d’incompatibilitats. Com es pot exigir als ciutadans el compliment estricte de la legislació i de les obligacions tributàries quan el president manté activitats i ingressos il·legals?
 
Tampoc és èticament acceptable la mentida sistemàtica, l’obscurantisme, la negació dels fets evidents i la manca de respecte a l’oposició política i la ciutadania. Per tots aquest motius, EU entén que al president Bauzá només li queda una sortida digna: presentar d’una manera immediata la seva dimissió i demanar disculpes als ciutadans

Share This