La manca de transferències econòmiques per part del Govern ofega la institució

220px-Palma Consell Insular 1Amb tres mesos de retard amb una quantia totalment insuficient, amb una reducció d’un 11% en relació als del l’any passat, el Consell de Mallorca ha aprovat uns pressuposts del tot insuficient per a fer front a les obligacions de la institució. Uns pressupostos que ni tan sols garanteixen que es puguin pagar les nòmines dels treballadors.

Aquesta situació lamentable és conseqüència de la incapacitat política de l’equip de govern del Consell i de la lamentable actitud del Govern balear que, amb la manca de transferències econòmiques, ofega els Consells Insulars i els impedeix portar a terme la seva tasca. El deute del Govern ja s’eleva a 285 milions d’euros, que és una xifra propera als pressuposts de 2013 aprovats ahir. D’aquesta xifra, 160 milions corresponen a deute de 2012 de quantitats compromeses per part del Govern que no s’han transferit al Consell, és un autèntic escàndol.

Esquerra Unida considera que aquesta situació és insostenible, que no és acceptable l’actitud del Govern. Entenem que no s’explica només per les dificultats econòmica per la reducció dels ingressos públics, hi ha també una voluntat clara per part del Govern de recentralitzar les competències, llevant capacitat de gestió als Consells insulars, cosa que finalment afectarà a la ciutadania que veu com desapareixen serveis que es prestaven per part dels Consells.

Esquerra Unida entén també que la manca d’actitud reivindicativa per part del Consell i la submissió a la voluntat del Govern fa que s’hagi arribat a aquesta situació. El president Bauzá utilitza la seva condició de president també del partit per a imposar les seves condicions i l’equip de govern del Consell accepta calladament la situació.

EU exigeix una actitud més ferma per part de l’equip de govern del Consell, reivindicant un finançament adequat per a unes competències que té l’obligació de prestar i que afecten al benestar ciutadà, no és acceptable la renúncia permanent a un finançament adequat per tal de no molestar l’equip econòmic del Govern, no es tracta únicament d’una disputa entre administracions, ja que de la manca d’un finançament correcte del Consell depèn la prestació de nombrosos serveis, que amb els lamentables pressuposts aprovats, quedaran a l’aire sense que cap institució se’n faci càrrec.

Share This