Ens situam a la coa de l’Estat en pensió mitjana

 

pensiones3Les dades facilitades pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social en relació a la mitjana de la quantia de les percepcions de jubilació, confirmen que a les Illes Balears ens situam a la coa de l’Estat en relació a aquestes percepcions. Només hi ha quatre comunitats en les que la mitjana sigui inferior i totes elles tenen un dinamisme econòmic i una carestia de la vida inferior a la nostra.

 

Aquest fet fa palès que la major activitat econòmica de les Illes, la generació de riquesa, les bones temporades turístiques o la menor incidència de la crisi, tenen un efecte molt diferent segons els sectors socials. La quantia de les pensions dels nostres jubilats indiquen una pobresa relativa superior a la d’altres comunitats. Així mateix, tenen una incidència negativa sobre el consum i l’evolució econòmica, més en aquest moments en que les pensions són els únics ingressos que entren a moltes famílies.

 

Al mateix temps, la poca quantia de les pensions afegides al mal finançament de la Comunitat i a l’absència d’inversions estatals, suposen un dèficit de transferències de capital de l’Estat cap a la Comunitat que agreugen els nostres problemes econòmics.

 

El problema ve derivat d’una activitat econòmica centrada en els serveis, amb excessiva temporalitat, contractes precaris, jornades laborals excessives que no computen com hores extra i altres formes d’economia submergida. Els beneficis d’aquesta activitat econòmica estan molt mal distribuïts i no repercuteixen suficientment sobre el conjunt de treballadors que fan possible els guanys de moltes empreses. A la llarga, aquesta situació repercuteix no solament sobre les classes treballadores, sinó sobre la majoria de la població, petites empreses i autònoms que es veuen afectades per la reducció de la capacitat de consum.

 

Esquerra Unida considera que les polítiques de reducció salarial i la manca de control sobre l’economia submergida afecten greument les condicions dels treballadors i posen en perill les percepcions futures i l’economia de la Comunitat. Per tant, és una necessitat objectiva donar la volta a aquesta situació.

 

Al mateix temps, consideram una gran injustícia la no revalorització de les pensions que suposen, juntament amb el copagament farmacèutic, transport sanitari o pagament de pròtesi i targeta sanitària, una greu pèrdua de poder adquisitiu d’uns pensionistes que tenen les percepcions reals més baixes de tot l’Estat si posam en relació la seva quantia amb el cost de la vida. Esperam que es produeixi una resposta ràpida del Tribunal Constitucional davant el recurs que IU, juntament a altres 4 grups parlamentaris, ha presentat contra el decret de congelació de les pensions, almenys es recuperaria una part una part del poder adquisitiu perdut a causa de les mesures del govern del PP.

Share This