El batle de Campos ha de complir la sentència i deixar-se de maniobres dilatòries
 
SescovetesSembla ser que el Govern, el Consell de Mallorca i l’ajuntament de Campos estan maniobrant per tal de que l’enderrocament dels apartaments il·legals de ses Covetes, que han tractat i sembla que encara tracten d’evitar, generi el mínim de cost econòmic per a les arques municipals. En aquest sentit, estarien estudiant la possibilitat d’enterrar el material de la demolició al mateixos terrenys on es varen realitzar les obres.
 
EU veu amb molta preocupació aquesta última maniobra que sembla encaminada al reaprofitament del material per a noves construccions en uns terrenys que estan obsessionats en edificar. Volem recordar el contingut de la sentència, que obliga a retornar els terrenys al seu estat inicial, recuperant el paisatge litoral i sense que quedin restes d’unes construccions que mai s’haurien d’haver autoritzat. En aquest sentit, no sembla lògic que es procedeixi a noves agressions removent els terrenys per a enterrar uns material que haurien d’anar a abocador.
 
El batle de Campos al·lega que aquesta proposta tracta de reduir el cost que suposa l’enderroc i el retorn a l’estat inicial per a les arques municipals. Des d’EU ens pareix lloable aquesta sobtada iniciativa d’estalviar despesa al municipi, sempre que sigui compatible amb el compliment de la sentència i amb la recuperació dels terrenys, però no podem confiar amb ell ni compartir el seu intent de demanar encara més temps  per al compliment de la sentència.
 
Si ell i els seus predecessors del PP no haguessin actuat de manera il·legal ara l’ajuntament no tendria cap cost. Si no haguessin fet una obstrucció sistemàtica de l’acció de la justícia, presentant successius recursos que s’han pagat amb fons públics, ja va temps que els apartaments il·legals haurien desaparegut i s’hauria recuperat el litoral.
 
No és creïble aquesta preocupació actual quan s’han dedicat sistemàticament a dilapidar els recursos públics. Més aviat sembla que ens trobam davant una altra de les innumerables maniobres dilatòries. Esperem que el TSJ no permeti més dilacions i obligui a l’ajuntament al compliment estricte de la sentència. Esperem també que les molt merescudes multes coercitives que s’han imposat a l’alcalde sigui pagades de la seva butxaca.
 
Esquerra Unida reclama que tot el cost de la demolició i de la recuperació del terreny, que s’ha de fer amb totes les garanties, sigui aportat pels polítics culpables d’haver arribat a aquesta situació. Els ciutadans de Campos no haurien d’haver d’aportar res d’un cost que han generat uns polítics irresponsables amb actuacions il·legals sostingudes al llarg del temps

Share This