Exigim la retirada de totes les sancions administratives

 

defensor del puebloLa Memòria del Defensor del Poble de 2012 inclou una “recomanació” adreçada a la Delegada del Govern a les Illes Balears per tal que en l’exercici de les seves competències en matèria de seguretat ciutadana, no adopti mesures policials “que suposin una ingerència en el dret de reunió pacífica i manifestació”. També li recomana no adoptar mesures policials “quan no s’hagin transgredit els límits legals”, recordant-li que només es pot prohibir una concentració “quan existeixin raons fundades per concloure que es produirà una situació de desordre material que impedirà el normal desenvolupament de la convivència ciutadana.

 

Aquesta recomanació de la Defensora del Poble és conseqüència de la denúncia presentada contra el desallotjament policial de la Plaça d’Espanya quan es celebrava el primer aniversari del 15M.

 

Tot i que la Defensora del Poble és una coneguda dirigent del PP, en funció del seu càrrec s’ha vist obligada a cridar-li l’atenció a la Delegada del Govern pels seus excessos. Esquerra Unida ve denunciant des de fa temps aquesta actitud autoritària i antidemocràtica practicada per la Delegació del Govern a les Balears, que tracta d’impedir les protestes ciutadanes mitjançant la repressió policial i les multes. Qualsevol mobilització ciutadana o, de vegades, la simple possibilitat de que es puguin produir protestes, li serveix a la delegació per a mobilitzar els cossos i forces de seguretat per tal de reprimir les protestes. Aquesta actitud fou especialment greu en el cas de les visites del president Bauzá a la Part Forana, però s’ha reproduït davant qualsevol tipus de protesta ciutadana.

 

Per si no n’hi hagués prou amb tot això, la Delegació del Govern aplica les multes administratives, o les denúncies judicial, com un element coercitiu per tal d’evitar les protestes.

 

EU exigeix, una vegada més el cessament d’aquesta actitud repressiva, i el respecte als drets democràtics d’expressió i manifestació, al mateix temps que la retirada immediata de totes les sancions administratives. La “recomanació” de la Defensora del Poble és prou clara, hi ha hagut extralimitació en les funcions de control de l’ordre públic i és hora de rectificar.

Share This