A pesar d’haver situat tots els esforços amb l’objectiu únic de reduir el dèficit, el Govern Bauzá ha estat incapaç d’acomplir amb les seves previsions i amb les obligacions que li venen donades per part del Ministeri d’Hisenda. En comptes de l’1,5% que era l’objectiu, el dèficit s’ha situat a l’1,83%, un dels pitjors resultats que ens deixa en el quart lloc per la coa de les comunitats autònomes.

 

Per aconseguir aquests resultats tant magres hem hagut de patir unes retallades sense precedents, el progressiu desmantellament dels serveis públics, l’acomiadament de treballadors del sector públic, la manca d’inversió, el deteriorament de la situació econòmica i un empobriment generalitzat de la societat.

 

Esquerra Unida reitera que la contenció del dèficit en si mateix no és una política econòmica, que s’han de fixar objectius més ambiciosos que serveixen per a reactivar l’economia, per aquesta via l’únic que s’aconsegueix és l’empitjorament de la qualitat de vida dels ciutadans.

 

La contenció del dèficit s’ha portat a terme únicament amb la reducció de la despesa, amb els resultats catastròfics que ha provocat sobre sectors molt importants. No hi ha hagut un esforç de recaptar més ingressos dels sector econòmicament més poderosos ni tampoc s’ha reclamat de l’Estat allò que ens pertoca i que ens hauria permès contenir el dèficit a l’hora que mantenir els serveis i l’activitat econòmica.

 

Els únics ingressos suplementaris han vengut de dos grans fraus, el cèntim sanitari que ens ha deixat amb el combustible més car de tot l’Estat i que s’ha destinat a qualsevol cosa abans que al seu teòric objectiu i la “nova” targeta sanitària que no es sap quan s’implantarà però que s’està cobrant des de fa més d’un any. També s’han generat nous ingressos per la via d’esprémer els pensionistes i immigrants amb el repagament i les taxes. En definitiva, una lamentable política recaptatòria.

 

No s’entén l’alegria amb la qual el Govern ha anunciat aquest suposat “èxit” i resulta molt preocupant l’entestament en què aquesta és l’única política possible. El Govern vol continuar amb l’objectiu exclusiu de la reducció del dèficit amb noves retallades i nous patiments per a la població, també amb una política recaptatòria absurda que penalitza el consum i dificulta la recuperació.

 

Per últim, Esquerra Unida considera que hi ha un maquillatge de les xifres reals, ja que si no hi hagués un retard espectacular en el pagament del deute a proveïdors, les xifres no serien les mateixes, tampoc ho serien si s’haguessin acomplit les obligacions amb els consell insulars, que es troben completament ofegats per la manca de transferències del Govern.

 

En resum, per a Esquerra Unida no hi ha cap motiu d’alegria sinó d’una greu preocupació pel futur. Tampoc entenem que hi hagi hagut un èxit del Govern, sinó un gran fracàs: a pesar de totes les retallades no s’ha aconseguit acabar el 2012 dins els objectius de dèficit que s’havia marcat.

 

Share This