apartaments ses covetesEl Govern balear ha anunciat que es farà càrrec del 75% del cost de la demolició dels apartaments il·legals de ses Covetes. Davant aquest fet insòlit de contribuir amb els costos d’una demolició responsabilitat d’un ajuntament, per part d’un Govern que no para de practicar retallades en serveis essencials i que té sota mínims la protecció dels espais protegits i ofega municipis i consells, Esquerra Unida vol manifestar el següent:

 

·        La condemna judicial i l’ordre de demolició és contra l’Ajuntament de Campos. Per tant, no hi ha cap obligació del Govern de fer aportacions econòmiques.

 

·        L’Ajuntament de Campos es troba davant un problema generat exclusivament pels successius governs municipals que atorgaren una llicència il·legal i, al llarg del temps, han seguit protegint aquesta il·legalitat i fent maniobres dilatòries contra l’evidència legal de que havien de procedir a la demolició d’allò que es va construir de manera il·legal. Aquestes maniobres dilatòria ja han tengut un cost important per a les arques municipals.

 

·        Ni el conjunt dels ciutadans de les Illes Balears ni els del municipi de Campos haurien de pagar ni un sol euro del que costi la demolició dels apartament il·legals de ses Covetes i de la restauració dels terrenys. Els que haurien de fer front, exclusivament de les seves butxaques ,són els polítics que autoritzaren unes obres il·legals i aquells que han estat pledejant per tractar d’evitar la restauració de la legalitat.

 

·        Esquerra Unida s’oposarà amb totes les seves forces a que els costos de les obres de restauració de la legalitat caiguin sobre els ciutadans de Campos o sobre els del conjunt de les Illes Balears.

 

Per últim, Esquerra Unida recorda que l’obligació municipal és la d’enderrocar les construccions i retornar els terrenys al seu estat original. Per tant, els enderrocs que provoqui aquesta demolició s’han de traslladar a abocador autoritzat. De cap manera es pot acceptar que quedin restes de la construcció al mateix indret.

Share This