EU convida s’adhereix i crida a participar en els diversos actes convocats per a celebrar el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, especialment a la manifestació que se celebrarà a Palma, sortint a les 18 hores de Porta Pintada/Plaça Espanya i que acabarà a la Plaça de Cort. La manifestació està convocada per l’Assemblea Antipatriarcal, Dret a Decidir i Feministes en Acció.

                                                                              

 

 dia internacional dona treballadora
 

MANIFEST D’ESQUERRA UNIDA:

8 MARÇ

SENSE IGUALTAT NO HI HA DEMOCRÀCIA

 

Des dels inicis del moviment feminista, les dones estam lluitant per una societat millor que iguali en drets i oportunitats a totes les persones. Les dones hem estat i seguim sent les impulsores i promotores de grans canvis que han contribuït decididament a l’enriquiment de la democràcia, de tal manera que hem demostrat positivament que sense nosaltres, aquesta no existeix.

 

Democràcia significa que homes i dones disposam de les mateixes oportunitats i drets. Per això nosaltres reivindiquam la nostra incorporació activa i plena a tots aquells àmbits als quals aspiram, i que mai, pel fet de ser dones, ens estiguin vetats, perquè consideram que la paritat és consubstancial amb la democràcia.

 

 

 

Democràcia significa que dones i homes compartim sense traves ni vetos tot el temps i tots els espais. Per això no deixam d’insistir que tots dos han de distribuir-se equitativament, de tal manera que les responsabilitats siguin compartides.

 

Democràcia significa plena ocupació, de qualitat, ben retribuïda, sense discriminacions de cap tipus. Per això les dones feministes rebutgam la Reforma Laboral que va començar el PSOE i que el PP ha concretat amb unes condicions gairebé d’esclavitud i que perjudiquen greument a les dones.

 

Democràcia significa que cada persona és propietària del seu cos, de les seves decisions i de les seves posicions davant la vida. Per això nosaltres lluitam perquè no ens obliguin a reproduir actituds o comportaments prefixats, sinó que puguem ser autònomes i lliures per disposar de la nostra existència.

 

Per això defensarem decididament que no es modifiqui de manera restrictiva l’avortament, ni cap dret sexual i que no estam disposades al fet que l’església catòlica segueixi interferint en la vida de les dones.

 

Democràcia significa que les diferències, diversitats i opcions no marquen cap tipus d’exclusió o discriminació. Per aquest motiu les dones no reculam en la nostra obstinació en què s’acabin d’una vegada per sempre, tots els comportaments sexistes i patriarcals.

 

Per això des d’Esquerra Unida defensam una societat que no consenteixi, ni permeti, ni avali que les dones segueixin sent discriminades ni explotades en cap de les seves formes.

 

Democràcia significa que el respecte i la llibertat són valors irrenunciables. Per això per a nosaltres l’autonomia personal i econòmica, la capacitat de moviment, d’elecció i l’ocupació, són drets que conformen el concepte d’igualtat de gènere.

 

Democràcia significa que l’Estat atén a través dels serveis públics, totes les necessitats de la ciutadania. Per això ens oposam a les lleis com la de la dependència que ens relega a les cures, per això ens rebel·lam davant de tot tipus d’involucions socials que comportin que a les dones se’ns arrabassin els drets conquistats.

 

 

 

Democràcia significa eradicar de les estructures socials tots els condicionants, costums o formes culturals que discriminin o excloguin. Per això les dones feministes lluitam per una societat en la qual homes i dones siguin iguals i on la justícia i l’equitat siguin els fonaments essencials en els quals es basi la política.

 

 

 

Esquerra Unida de les Illes Balears

 

Àrea de la Dona

Share This