aula escola-2-4b994L’Associació de Directors d’Instituts Públics de Secundària ha exigit a la Conselleria d’Educació la retirada de l’anomenat decret de Tractament Integral de Llengües, per entendre que relega el català en favor del castellà i de l’anglès. Entenen els directors que aquest decret és inaplicable i generarà moltes dificultats organitzatives als centres educatius.

 

L’obsessió del Govern contra la llengua catalana te característiques paranoiques i no renuncien de les seves obsessions encara que les seves mesures creien problemes allà no n’hi havia, com va passar amb la “lliure elecció de llengua”, com es va veure amb les escasses peticions d’ensenyament en castellà, tot i la campanya que es va fer des de la Conselleria utilitzant recursos que s’haurien d’haver destinar a millorar la qualitat de l’ensenyament. A més d’això, la reacció contra la campanya d’Enllaçats va arribar al ridícul d’enviar treballadors públics a retirar els llaços dels centres. Com encara no en tenien prou, fan una llei mal anomenada de Convivència, mitjançant la qual podran sancionar els directors de centres que es neguin a fer funcions inquisitorials dictades per la Santa Inquisició de la Conselleria.

 

Tota aquesta normativa es fa d’esquenes i contra els docents, que són els que l’han d’aplicar. Resulta sorprenent, i demostra un caràcter completament autoritari, la manca de respecte que té el Govern cap aquest treballadors públics. Els directors de centre es queixen, amb raó, que no s’ha fet cas de cap de les seves propostes, encara que fossin tant lògiques com pretendre que fossin els equips directius de cada centre els que decidissin les assignatures que s’havien d’impartir en cada llengua, sense truncar la cohesió social.

 

Per tot això, Esquerra Unida reclama la retirada del decret de Tractament Integral de Llengües, el final de la política d’exclusió de la llengua catalana i de la persecució de les veus discrepants i l’obertura d’un procés de diàleg amb els docents de cara a aconseguir un model consensuat, democràtic, arrelat a les Illes Balears i sense retallades ni afavoriment de l’ensenyament privat.

Share This