Al contrari del que s’afirma, la situació econòmica i social ha continuat agreujant-se
 
joserra22Al mateix temps que el president Bauzá repetia el seu missatge triomfalista a Los Desayunos de la 1, les xifres econòmiques que s’han conegut desmenteixen les afirmacions del president. Bauzá presumeix de que les Balears és l’única Comunitat en la que s’ha reduït l’atur els últims mesos, però s’oblida de dir que la destrucció de llocs de feina continua, com ho demostra la reducció de cotitzant de la Seguretat Social de l’últim any. No hauria de ser motiu d’orgull la reducció del nombre d’aturat registrats, quan aquest fet és l’efecte de les persones que han hagut d’abandonar les Illes per manca de possibilitat de trobar feina.
 
També presumeix el president de la reducció de la despesa feta amb la reducció d’empreses públiques i la reestructuració i major eficàcia de l’administració autonòmica. Deixant de banda el fet de que la gran majoria d’empreses públiques, que ell atribueix a l’herència rebuda” del govern del Pacte, venen de governs del PP, la reducció de costos d’aquest conjunt d’empreses és molt inferior al que se’ns vol fer creure. Menys important ha estat encara la reducció de personal “burocràtic” dels serveis generals de la comunitat. Allà on realment s’ha fet una reducció dramàtica ha estat en la sanitat i l’educació, dels 2.650 llocs de feina eliminats, 1.108 corresponen a la sanitat i 929 a l’educació, és a dir, la gran majoria dels llocs de treball que s’han suprimit no corresponen a duplicitats o a funcions administratives sinó a serveis essencials per a la Comunitat.
 
El president afirma que tot això s’ha fet sense perjudicar els serveis que es prestaven, els ciutadans i els sectors afectats afirmen, amb raó, tot el contrari, les xifres demostren ben a les clares que la reducció dels serveis públics de sanitat i ensenyament ha estat una opció ideològica a la que han donat prioritat absoluta.
 
Les Illes Balears han iniciat l’any amb el nombre més baix d’empreses de l’última dècada, el nombre d’autònom es redueix any rere any i no es modifica la tendència i disminueix el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social. On és la millora econòmica que va pregonant el Govern?
 
Pel que fa a la reducció del dèficit, del que tant presumeixen, s’ha de dir que no han assolit els objectius que va marcar el ministre Montoro tot i les terribles retallades i que el Govern no paga ni a proveïdors, ni a ajuntament o consells. Una vegada més el Govern atribueix el dèficit a l’herència rebuda però s’oblida del “deute a l’ombra” que generaren les obres faraòniques de l’època Matas que es pagaran al llarg de molts anys.
La reducció del dèficit també ha estat motivada per una millora (insuficient) del finançament autonòmic aconseguida a l’època del Pacte, si no fos per això, el dèficit seria clarament major. A més, la renúncia quasi absoluta a les noves inversions, juntament a l’absència d’inversió estatal, està agreujant la crisi del sector de la construcció que és un dels més afectats per la situació econòmica.
 
Per a Esquerra Unida no hi ha cap motiu per al triomfalisme i l’autocomplaença sinó una gran preocupació per uns indicadors econòmics que no donen a entendre cap recuperació i per uns indicadors socials que demostren una gran pèrdua de drets i serveis des que

Share This