transplantL’Organització Nacional de Trasplantaments ha anunciat a les Comunitats Autònomes que aquelles que no compleixin amb el draconià objectiu de dèficit públic del 0,7% no rebran la subvenció estatal per als programes de trasplantament. Aquestes subvencions van destinades a activitats de donació i de trasplantament, especialment pel que fa a la formació del personal sanitari especialitzat, que afecta a més de 14.000 persones.

Amb aquesta mesura del govern Rajoy, que demostra una insensibilitat absoluta que pot tenir efectes demolidors sobre la salut i la vida de les persones necessitades d’algun trasplantament, es posa en perill una tasca molt important duta a terme la llarg de tres dècades que ha posat l’Estat espanyol en posició capdavantera en matèria de trasplantaments.

Amb les subvencions que pretén retirar el govern de Mariano Rajoy, s’ha creat tota l’estructura de coordinació de les comunitats autònomes i s’ha finançat la formació dels professionals. A més, es trencaria la cohesió sanitària que és un dels objectius del Sistema Nacional de Salut, ja que impediria la coordinació d’aquelles comunitats autònomes que compleixin l’objectiu de dèficit amb les que no el compleixen.

L’obsessió malaltissa del govern Rajoy per situar l’objectiu de dèficit públic per damunt qualsevol altra consideració ja ha produït massa patiment a la població, no podem acceptar que aquestes noves mesures destinades a ofegar les comunitats autònomes posin en perill una tasca exemplar i es posin en perill els programes de trasplantament i la vida de les persones malaltes.

Esquerra Unida exigeix la retirada de l’amenaça que suposa l’anunci de retirada de les subvencions i es mantinguin els programes actuals i la coordinació. El tema és tant greu que fins i tot un govern com el de Rajoy no pot ser insensible davant aquesta situació.

Share This