No es poden permetre maniobres dilatòries amb recursos públics
 
caib acomiadamentsDiverses sentències dels jutjats socials obliguen a la readmissió de treballadors d’empreses públiques acomiadats de manera il·legal per part del Govern balear, dins el procés que anomenen de reestructuració de les empreses públiques de la Comunitat que, en realitat, no és més que l’acomiadament massiu de treballadors del sector públic utilitzant argúcies jurídiques per tal d’estalviar-se despesa en base a infringir la legalitat i vulnerar els drets dels treballadors.
 
Els acomiadament es produïren de manera autoritària, sense cap tipus de negociacions amb els sindicats de l’administració, vulnerant la legislació i la pròpia Reforma Laboral aprovada pel govern del PP, que obliga a negociar Expedients de Regulació d’Ocupació en casos com aquest d’“amortització” massiva de llocs de feina (en realitat acomiadaments arbitraris).
 
La prepotència del Govern i la manca de respecte de la legalitat ha estat clarament rebutjada pels jutjats, que declaren nuls els acomiadaments i obliguen a la readmissió. Aquesta situació, amés de vulnerar els drets dels treballadors, pot fer que l’estalvi pretès es converteixi, en realitat, en una despesa molt important per la mala gestió de l’administració autonòmica.
 
Però el Govern balear en comptes d’acatar la sentència, restaurar la legalitat i atendre els drets dels treballadors públics, s’entesta en mantenir la seva posició i recórrer fins el Tribunal Suprem per intentar evitar el seu compliment.
 
Esquerra Unida considera del tot inacceptable aquesta posició, que manté la incertesa i el patiment de les persones acomiadades de manera il·legal i pot suposar una gran despesa extra per a les arques públiques, amb la previsible intenció d’allargar indefinidament la solució del tema i passar el problema al pròxim Govern.
 
Esquerra Unida exigeix del Govern el compliment íntegre de la sentència, la renúncia a maniobres dilatòries i l’abandó de la prepotència iniciant un procés negociador amb els representants legals dels treballadors sobre el procés de reestructuració de les empreses

Share This