Les irregularitats denunciades per UGT són molt greus
 
3a edat santanyiEl sindicat UGT ha denunciat unes irregularitats molt greus a la residència geriàtrica de Santanyí. Segons aquest sindicat, els treballadors de la residència es veuen obligats a treballar en jornades de 10 hores seguides diàriament i de 70 hores en còmput setmanal. A més d’això, la denúncia fa referència també a la manca de seguretat o el retard sistemàtic en el cobrament dels salaris del personal.
 
Per a Esquerra Unida, aquests fets són conseqüència directa de la política del PP de privatització dels serveis públics. El fet que la residència estigui gestionada per una empresa privada fa que el principal objectiu sigui el d’aconseguir beneficis econòmics. Aquests beneficis no venen de la suposada, i mai demostrada, major eficiència de la gestió privada sinó de la retallada de personal, de les jornades abusives i de l’estalvi en qüestions bàsiques per al bon funcionament de la residència. Els fets denunciats per UGT no tenen incidència només sobre els drets i les condicions de treball del personal, sinó que suposen una pèrdua de la qualitat assistencial.
 
Esquerra Unida reclama la intervenció del Consell de Mallorca, responsable últim del funcionament de la residència encara que estigui privatitzada, per tal d’esbrinar si les denúncies d’UGT són certes i, si fos així, que s’adoptin les mesures necessàries per tal de recuperar el funcionament correcte i sancionar les conductes irregulars. Al mateix temps, demanam l’actuació de la inspecció de treball ja que els fets, si queden acreditats, suposen una vulneració molt important dels drets dels treballadors de la residència.
 
Per últim, EU reclama la recuperació de la gestió pública d’aquesta residència i d’altres serveis socials privatitzats. Està clarament demostrat que només la gestió pública garanteix la qualitat assistència i el respecte dels drets laborals dels treballadors. Deixar en mans d’empreses lucratives serveis tant sensibles com aquest, suposen afavorir un negoci privat a costa de

Share This