Gomila i Portella
 
Els regidors d’Esquerra Unida Esquerra de Menorca, Juanmi Gomila i Bep Portella han exigit la retirada del projecte de reforma de la Llei de Bases de Règim Local perquè suposa la demolició dels ajuntaments i dels serveis bàsics que presten a la ciutadania.
 
Juanmi Gomila considera que aquesta llei suposa una regressió sense precedents en l’administració local i que hipotecarà el futur dels ajuntaments de Menorca i d’arreu de l’Estat, ja que “compromet i posa en perill la qualitat de vida i els drets socials bàsics de la ciutadania que estan prestant els ajuntaments”.
 
A més, aquesta reforma del PP pretén imposar un model municipal de tutela a partir de la Llei d’Estabilitat i empeny a la privatització de molts serveis públics, en una clara estratègia d’anar laminant l’estat del benestar que avui també representen els ajuntaments. “La reforma dificulta especialment la garantia dels serveis públics en els municipis més petits, la qual situarà ciutadans de primera i ciutadans de segona en funció del lloc de residència”, segons el coordinador d’EM. 
 
Per la seva banda, Bep Portella denuncia que “rere l’argument d’evitar la duplicitat d’esforços, rere la doctrina de l’estabilitat pressupostària per la qual s’ha culpabilitzat als ens locals del deute de l’Estat, rere la desconfiança de l’actual govern central als altres àmbits de decisió política, molt més pròxims al ciutadà, s’amaga l’objectiu d’acabar o reduir el paper que tenen els ajuntaments, ja que el projecte obeeix la política del Govern espanyol de recentralització que afecta greument al marc competencial de l’Estat, de les comunitats autònomes, dels consells i cabildos canaris i dels municipis”.
 

Segons el regidor d’Esquerra de Menorca Iniciativa per Alaior el projecte de reforma de l’administració municipal s’ha d’entendre en el marc de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, de les successives reformes laborals, des del govern Zapatero fins l’actual, de la reforma de la justícia, de les mesures ambientals, de la liberalització dels horaris comercials, de la desaparició de les caixes d’estalvi, o els projectes de llei d’educació i de la llei d’unitat de mercat… són normes que van directament en contra de les competències que fins ara havien desenvolupat les CCAA.

 

Juanmi Gomila ha recordat que el millor exemple de recentralització de l’Estat són els mateixos objectius de repartiment del dèficit. La despesa per administracions és del 50% de l’estat central, el 36 % de les comunitats autònomes i el 13 % dels ens locals. Això no obstant, la nova llei d’estabilitat pressupostària discrimina clarament les CCAA i els ajuntaments i beneficia l’Estat central.

 

Gomila denuncia que què el projecte de reforma d’Administració Local no és una simple reforma sinó una demolició,,ja que menysprea el principi rector que ha mogut una administració més democràtica: aquella que és més pròxima a la gent. Així, quan el Partit Popular parla d’eliminar duplicitats el que pretén dir és eliminació de serveis, quan parla de clarificar les competències volen dir reduir a la mínima expressió l’administració local i reconvertir els ajuntaments en entitats administratives més pròpies del segle XIX, on ja només falta que els alcaldes siguin nomenats a dit pel Delegat del Govern. “Això suposarà a la pràctica la supressió de les competències en serveis socials, educació, salut, joventut, promoció del medi ambient, i impedirà la possibilitat que els Ajuntaments siguin agents actius en la dinamització de l’economia local”.

Share This