La conselleria de Carlos Delgado està ultimant el plec de condicions del concurs per a la privatització de totes les instal·lacions del port esportiu de Calanova, inclòs la residència esportiva i el centre de tecnificació de la Federació Balears de Vela. Prèviament a aquesta decisió, s’ha degradat la gestió de les instal·lacions, s’han deixat de fer activitats, tot i tenir uns monitors que es troben ociosos i s’ha generat un dèficit  difícil d’entendre. Ens trobam una vegada més davant la tàctica del PP de deteriorar els serveis públics per a justificar la seva privatització. S’ha de dir que els usuaris d’aquest port esportiu són en general propietaris d’embarcacions de dimensions reduïdes que tenen la sospita justificada de que darrere de l’operació privatitzadora s’amaguin interessos urbanístics i la intenció de destinar-lo a iots de grans dimensions.

El port de Calanova té una funció social molt més clara que la majoria d’instal·lacions privades: les tarifes són més reduïdes i els usuaris no són en general grans potentats sinó residents que tenen embarcacions modestes. Aquests usuaris, si es consuma la privatització tendran moltes dificultats per poder pagar u amarrament o es veuran expulsats i substituïts per propietaris d’embarcacions de luxe. Tampoc es garanteix la continuïtat de l’escola de vela que gestiona la Federació Balear d’aquest esport.

Esquerra Unida reclama el manteniment del caràcter públic de Calanova, la renúncia a la privatització i una millora de la gestió que asseguri la realització d’activitats en favor dels esportistes insulars i la viabilitat econòmica, al mateix temps que uns amarraments a preus raonables. Ja n’hi ha prou de desmantellar tot el que és públic per a donar beneficis a inversos privats en contra dels drets dels usuaris!

calanova

Share This