El Govern ha eliminat aquest plus sense tenir cobertura legal per fer-ho

 

uib-logo219 professors de la UIB ha deixat de cobrar el plus que tenien assignat per a la seva tasca de recerca. En base a aquest plus es finançaven molt diverses tasques de recerca que ara poden desaparèixer, en un nou atac a la qualitat de la universitat pública i la seva capacitat d’innovació i recerca, més important que mai en aquest moments.

 

Esquerra Unida creu que no ens podem permetre la pèrdua d’aquesta activitat per part de la UIB, únicament per aconseguir una molt petita reducció de la despesa. L’austeritat i l’obsessió per les retallades del Govern no ens pot portar a perdre el que és una de les tasques més importants de la Universitat.

 

Per altra part, el Govern actua al marge de la legalitat quan elimina una partida, que forma part dels drets adquirits del professorat que feia aquestes tasques i que s’ha eliminat per la via de fet, simplement s’ha limitat a eliminar la partida corresponent de les transferències que fa a la UIB.

 

Per a EU és molt greu l’eliminació d’aquest plus i tot el que això comporta de pèrdua d’activitat investigadora, com també el fet que s’hagi fet al marge de la legalitat, ja que el decret que havia d’autoritzar aquesta retallada mai no ha passat der un simple esborrany, que ni s’ha aprovat ni es varen contestar les al·legacions fetes en el moment de la seva exposició pública.

 

EU reclama del Govern el manteniment dels ajuts a les tasques de recerca de la UIB, que aporten un benefici social molt superior a l’escassa despesa econòmica que representa. Al mateix temps, creu que el Govern ha de deixar d’actuar per la via de la imposició i ha d’obrir camins de diàleg amb els sectors afectats per les seves decisions. En qualsevol cas, no es poden permetre actuacions arbitràries que no comptin amb cobertura legal.

Share This