S’ha reduït el nombre d’usuaris i s’ha augmentat extraordinàriament les tarifes

 

EMT Palma-400x300L’Empresa Municial de Transport de Palma anuncia com un gran èxit de gestió el fet d’acabar l’any 2012 amb un superàvit de 145.000 euros front la dèficit de 2011. Als actuals gestor de l’EMT sembla que només els interessen els comptes d’explotació i no el servei que han de prestar a la ciutadania com empresa pública d’un servei tant important com és el transport.

 

La “millora” dels resultats d’explotació de l’EMT s’ha produït pels següents conceptes: l’escandalós augment de les tarifes , que es situa en el 23% de mitjana, la supressió de línies i la disminució de freqüències i l’eliminació de la paga extra de Nadal dels treballadors. Un conjunt de mesures antisocials que demostren els criteris economicistes amb què es gestiona l’EMT i la manca absoluta de respecte als drets dels treballador i a la funció de servei públic que hauria de tenir.

 

Per a Esquerra Unida, de cap de les maneres es pot entendre com una bona gestió la que fa perdre casi 5 milions de passatgers (més de l’11%) i redueix la qualitat i la freqüència del servei, al contrari entenem que els gestors de l’EMT haurien de presentar la seva dimissió davant unes xifres tant escandaloses.

 

La funció d’una empresa municipal de transport no pot ser mai la d’obtenir beneficis econòmics sinó la de donar un servei a la ciutadania. Al mateix temps, l’aposta pel transport públic juga un paper fonamental a l’hora de reduir la contaminació i els embussos que generen l’excés de vehicles privats en circulació, contribuint a millorar la sostenibilitat urbana.

 

El transport públic és absolutament fonamental per a les persones amb ingressos reduïts, que cada vegada és un percentatge major de la població, que no es poden plantejar utilitzar altres tipus de mitjans de transport. La importantíssima reducció del nombre d’usuaris –conseqüència directa de l’augment de les tarifes- indica clarament el perjudici causat per aquest model de gestió.

Share This