sansaloniok2La denúncia formulada pel Col·legi d’Advocats i diverses organitzacions social en relació a l’atenció sanitària, per part de la Conselleria de Salut, de les persones sense recursos és d’una gravetat extraordinària i demostra una manca absoluta de sensibilitat cap aquestes persones i una actitud que, sense exagerar, podríem qualificar de criminal.

Segons aquestes organitzacions, hi ha documentats 150 casos en els que s’ha denegat l’assistència o s’ha intentat cobrar per actuacions mèdiques que s’havien de prestar gratuïtament. Entre els casos denunciats hi ha menors, malalts mentals i dones embarassades. Així mateix, denuncien que a l’hospital d’Inca s’ha intentat cobrar per l’accés a l’atenció d’urgència, cos que és completament il·legal.

La manca d’atenció a les persones sense targeta sanitària ja ha provocat, a més del patiment de les persones que queden excloses, l’existència de brots de malalties infecto contagioses, conseqüència directa de la manca de tractament de les persones que pateixen aquestes malalties. Així mateix, es produeix un agreujament de les malalties mentals per la no atenció sanitària cap aquestes persones.

Les constants retallades i l’aplicació del Real Decret racista, que deixa sense cobertura sanitària ordinària als immigrants que no es trobin donats d’alta a la Seguretat Social, ja és prou greu en si mateix, com per permetre extralimitacions que impedeixin l’atenció a aquelles situacions que es troben fora de les restriccions del Decret.

Les desatencions en els centres sanitaris es produeixen per la manca d’instruccions clares al personal d’admissió dels centres sanitaris, cosa que provoca tot tipus d’arbitrarietats i que l’atenció sigui diferent en funció del centre al que s’acudeix o, fins i tot, de la persona que es trobi atenent els usuaris. Tot això ha estat denunciat reiteradament sense que la Conselleria hagi adoptat ni una sola determinació per a corregir aquesta lamentable situació.

Esquerra Unida exigeix una immediata rectificació d’aquestes pràctiques i que es garanteixi, almenys, tota l’atenció sanitària que, tot i les retallades, encara manté la condició d’universal i gratuïta, sense que es redueixin discriminacions, cobraments il·legals ni denegacions criminals de l’atenció sanitària. Al mateix temps, volem fer constar una vegada més que entenem el sistema públic de salut com un dret universal de la ciutadania, independent de la seva situació econòmica o administrativa i reclamam la recuperació d’aquesta característica sense cap classe d’exclusió.

Share This