Es demostra que les “bones” dades d’atur són una fal·làcia

 

atur juvenilLes xifres donades a conèixer per la patronal de les grans empreses de treball temporal demostren la fal·làcia de les versions optimistes sobre l’evolució de l’atur. A pesar dels reiterats missatges dels dirigents del PP, tant de l’Estat com de les Balears, en el sentit de que la situació va millorant o que la reforma laboral, que ha llevat dret i facilitat els acomiadaments, les dades reals demostren que estam molt lluny d’una recuperació econòmica que generi ocupació.

 

Si ja havíem vist que les dades de reducció del nombre d’aturats inscrits dels últims mesos no es corresponien amb la generació de llocs de treball, ja que també es reduïa el nombre de cotitzants de la seguretat social, la situació descrita per l’associació patronal, demostra el gran drama de la manca d’expectatives laborals entre els més joves: casi 6 de cada 10 joves (el 57%) es troben sense feina. Aquestes xifres estan per damunt la mitjana estatal que ja es terrible i ens situen entre les comunitats en les que l’atur juvenil és major.

 

Aquestes xifres haurien de fer reflexionar els nostres governants i eliminar qualsevol valoració triomfalista de la situació. La falta de feina pels més joves no és solament un drama per a la seva realització personal, per les possibilitats d’emancipació o per la manca de recursos econòmics per ells i les seves famílies, sinó que és un greu drama social que afecte el futur econòmic global, no ens podem permetre que una generació completa –que és la més preparada de la història- no s’incorpori al mercat de treball i a l’economia productiva i vegi passar els anys sense expectatives laborals.

 

Una altra dada molt preocupant de l’informe ens indica que 3 de cada 10 joves ja han renunciat a la recerca activa d’ocupació per desànim, davant la impossibilitat real de trobar una feina. Aquest fet influeix en els resultats enganyosos de les estadístiques que indiquen una reducció del nombre de persones aturades: no són certes, és que una part dels joves ja no s’apunten.

 

Per a Esquerra Unida és evident que s’ha de fer un gran esforç des de les administracions públiques per tal d’incorporar els joves al mercat de treball per a corregir aquesta situació dramàtica, ni la retallada dels programes de formació i d’inserció laboral ni les reformes laborals que redueixen els drets, ni l’autocomplaença en unes estadístiques enganyoses, són una solució per aquest gran drama social que suposa l’atur juvenil.

Share This