Les retallades en aquest sector demostren la nul·la sensibilitat social d’aquest partit

Ley Dependencia 2013Segons la informació facilitada per l’IMSERSO, demostren que a les Balears s’ha reduït el nombre de beneficiaris de les ajudes públiques previstes a la llei de dependència. També es redueix el nombre de persones a les que se’ls reconeix el dret a prestacions. A això s’ha d’afegir que en el cas de les persones amb dependència moderada s’ha establert una moratòria en relació al moment en que poden veure reconegut el seu dret a percebre prestacions.

A pesar de que aquestes xifres són oficials i provenen del govern central, el conseller autonòmic, Martí Sansaloni, nega l’evidència i vol fer veure que el nombre de persones ateses des que governa el PP ha augmentat.

Per a EU, les xifres de la dependència demostren la nul·la sensibilitat social del govern del PP, tot i que no ho vulguin reconèixer i vulguin maquillar les xifres.

EU reclama de les administracions governades pel PP que es deixi d’aplicar retallades i retards en el reconeixement de prestacions, sobre un sector tant sensible com és el de les persones que han perdut la seva autonomia personal, i depenen d’altres per a desenvolupar les funcions més bàsiques. Una societat que no és capaç de garantir unes condicions mínimament dignes per a aquestes persones, és una societat malalta.

La manca d’ajuts per a les persones depenents no només és un atac a les conquestes anteriors que deteriora greument la seva qualitat de vida, sinó que és també una càrrega molt feixuga per a les seves famílies, que han d’ajuntar a les dificultats econòmiques que ja pateixen, les que els provoca la pèrdua ‘ajudes públiques.

Per a EU, l’últim sector en el que s’haurien d’aplicar retallades és el d’aquestes persones que no es poden valdre per elles mateixes i que necessiten els ajuts públics per a la seva vida quotidiana.

Share This