Reclamam la intervenció del Consell Insular per posar ordre
 
Escudo Ajuntament Manacor WEBLes xifres dels expedients de disciplina urbanística de l’ajuntament de Manacor sense resoldre són espectaculars: segons va informar al Ple la tinent de batle i responsable municipal d’Urbanisme, Catalina Riera, en els darrers 8 anys s’han obert un total de 1.085 expedients d’infracció dels quals només se n’han conclòs, amb restabliment de la legalitat, 128. Per tant, queden un total de 1.085 expedients sense resoldre.
 
Aquesta situació és del tot inacceptable i indica una negligència molt important per part de l’equip de govern municipal. El fet que hi hagi un percentatge tant important d’expedients sense resoldre suposarà que molts d’ells prescriuran sense que s’hagi imposat cap sanció n’hi s’hagi restablert la legalitat, la qual cosa indica una voluntat política de deixar passar el temps sense actuar, una ineficàcia administrativa extrema o la connivència amb els infractors, si no són totes les coses al mateix temps.
 
Davant d’aquesta situació i donat que l’Ajuntament de Manacor no ha subscrit cap conveni amb l’Agència de Disciplina Urbanística de Mallorca, que hauria permès disposar de més mitjans i més efectivitat per controlar els excessos urbanístics, EU reclama la intervenció del Consell de Mallorca, màxim responsable de la política territorial, per a controlar aquesta situació, subrogant-se en les competències municipals.
 
La indisciplina urbanística, les obres il·legals, suposen un greu atemptat contra un territori tant fràgil com és el nostre. La no persecució d’aquestes infraccions permeten que es consolidin aquests atemptats, al mateix temps que un greuge comparatiu per a les persones que respecten escrupolosament la legalitat, que veuen com els infractors tenen un tracte més favorable.
 
Aquesta situació no es pot permetre per més temps, i si l’equip de govern és incapaç de gestionar les competències que té encomanades, les ha de cedir a la institució superior, el que no pot ser és que els infractors pugin actuar amb impunitat per la manca d’actuació

Share This