Gairebé 700 treballadors han estat acomiadats sota l’incompliment de la legislació laboral

Els salaris de tramitació, més les indemnitzacions, més la despesa en Seguretat Social i la gestió de l’acomiadament pot suposar una mitjana de 32000 euros per treballador MAL acomiadat.

L’executiu està perdent totes les sentències que es van dictant en relació al procés d’acomiadaments engegat per Bauzá que obliguen a la readmissió dels treballadors i a les seves corresponents indemnitzacions.
 
despido4
Diverses sentències dels jutjats socials i la darrera del Tribunal Superior de Justícia de Balears obliguen a la readmissió de treballadors d’empreses públiques acomiadats de manera il·legal per part del Govern Balear, dins el procés que anomenen de reestructuració de les empreses públiques de la Comunitat que, en realitat, no és més que l’acomiadament massiu de treballadors del sector públic utilitzant argúcies jurídiques per tal d’estalviar-se despesa en base a infringir la legalitat i vulnerar els drets dels treballadors.
 
Els acomiadament es produïren de manera autoritària, sense
cap tipus de negociacions amb els sindicats de l’administració, vulnerant la legislació i la pròpia Reforma Laboral aprovada pel govern del PP, que obliga a negociar Expedients de Regulació d’Ocupació en casos com aquest d’“amortització” massiva de llocs de feina (en realitat acomiadaments arbitraris).
 
La prepotència del Govern i la manca de respecte de la legalitat ha estat clarament rebutjada pels jutjats, que declaren nuls o improcedents els acomiadaments. En el cas de les sentències que declaren nul el procediment, condemnen a l’executiu a abonar íntegrament els salaris de tramitació, això és
a pagar el salari i les despeses de seguretat social des del dia en que es produí l’acomiadament i a la seva readmissió immediata al seu lloc de treball; en el cas en que les sentències que declaren improcedent l’acomiadament han d’indemnitzar als treballador, han de pagar els salaris de tramitació i deixen en mans de l’administració la seva possible readmissió.

Aquesta situació, a més de vulnerar els drets dels treballadors, pot fer que l’estalvi pretès es converteixi, en realitat, en una despesa molt important per la mala gestió de l’administració autonòmica, ja que la despesa afegida, per una GESTIÓ INCOMPETENT en l’acomiadament, podria suposar 32000 mil euros per persona acomiadada, una despesa que podria superar amplament els 10 milions d’euros.
 

Esquerra Unida exigeix del Govern el compliment íntegre de la sentències, la renúncia a maniobres dilatòries i l’abandó de la prepotència iniciant un procés negociador amb els representants legals dels treballadors tal i com han demandat reiteradament sobre el procés de reestructuració de les empreses. Així com l’estricte planificació de la Relació dels Llocs de Treball (RLT) per tal de planificar i definir adequadament les funcions i el sentit de cada un dels llocs de treball de l’administració
, tal i com venen demandant els sindicats, així es podria anar a un procés selectiu dels llocs de treball (oposició, concurs-oposició, etc).

Share This