medicineEl conseller de Salut, Martí Sansaloni, va reconèixer al Parlament que l’IB-Salut deu als pensionistes més de 660.000 euros que corresponen al “repagament” de medecines més enllà dels límits màxims que, segons la pròpia norma aprovada pel PP, es podien cobrar a aquestes persones. Aquesta situació és un altre atac a les persones amb menys recursos que pateixen la voracitat recaptatòria i la manca de sensibilitat social dels governs del PP.
 
A més de les problemes causats als pensionistes amb el cobrament d’aquestes quantitats, s’afegeix la dificultat per aconseguir el reintegrament. Només la desídia o la mala fe de l’IB-Salut pot explicar aquesta situació, ja que hauria resultat molt senzill establir un sistema informàtic que de manera automàtica informàs del moment en que els pensionistes ja havien sufragat la quota màxima i no havien de segui pagant.
 
Esquerra Unida considera una autèntica vergonya aquesta situació i exigeix que el Govern balear li doni solució de manera immediata, retornant les quantitats que deu i evitant que es cobri als pensionistes quan ja han arribat al límit màxim.
 
Tot i això, el que és realment important és recuperar la gratuïtat total d’aquests medicament per a les persones amb situacions més difícils: El repagament, juntament a l’eliminació del finançament públic de molts medicaments i a l’augment del preu de molts d’ells, està provocant una reducció important de la capacitat econòmica de persones amb recursos molt limitats i, a la vegada, genera un problema de salut pública, ja que moltes persones deixen de prendre la medicació prescrita, com denuncien les organitzacions mèdiques.
 
Per tot això, EU creu que és urgent recuperar la gratuïtat total dels tractaments per als pensionistes i persones sense recursos. El petit estalvi que s’aconsegueix amb mesures com el repagament o l’exclusió de medicaments, no justifiquen el patiment que

Share This