farmaciaLa paralització de l’adjudicació de noves farmàcies no es sustenta amb cap interès públic
 
El govern de José Ramón Bauzá no convoca el concurs per a l’adjudicació de les 49 noves farmàcies autoritzades al conjunt de les Illes Balears, sense donar cap tipus d’explicació per aquest fet.
Sens dubte, l’obertura de les noves farmàcies suposaria donar un millor servei  a la població, que disposaria d’oficines de farmàcia més pròximes. Per altra part s’ha de considerar que l’augment constant de la població suposa noves necessitats de serveis. No obstant, pel que fa a l’obertura de noves farmàcies es troba paralitzada per la inactivitat de l’administració autonòmica.
No hi ha cap raó d’interès general que justifiqui la paràlisi administrativa, ni casa amb la política ultra liberal del govern, favorable a l’obertura de tot tipus de nous negocis de molt dubtosa utilitat social, l’impediment d’obertura de noves farmàcies. Des d’un punt de vista econòmic tampoc s’entén que s’impedeixin els nous negocis farmacèutics que serien generadors de llocs de feina. Per tant, l’única explicació la podem trobar en una protecció corporativa dels farmacèutics instal·lats, als que es vol restringir la possibilitat de competència.
Aquesta protecció corporativa seria inacceptable en qualsevol cas, però és especialment criticable pel fet que el senyor Bauzá és el propietari d’una farmàcia que podria veure reduïts els seus ingressos  per l’establiment de noves oficines de farmàcia. Tot fa indicar, a falta d’altres arguments, que la situació professionals del president dels Govern té molt a veure amb la no convocatòria del concurs, sobre tot si tenim en compte que tres de les noves farmàcies s’haurien d’obrir a l’àrea d’influència del negoci del qual és propietari.
Per a EU, aquest fet és un motiu més per seguir reclamant la dimissió del president del Govern per la seva incompatibilitat legal de mantenir la titularitat del seu negoci farmacèutic, amb el càrrec de màxima autoritat de les Illes. Des de la seva responsabilitat de govern pot adoptar decisions que, com sembla que passa en aquest cas, poden afavorir els seus interessos particulars en perjudici d’altres interessos privats tant legítims com els seus i, sobre tot, perjudicant els

Share This