No hi ha cap base legal per intentar impedir que les AMIPAS programin assemblees als centres obertes a la resta de la comunitat educativa.

 Els quatre  folis de suposats arguments jurídics que el Govern Balear ha enviat a les escoles per tal d’intentar impedir les accions previstes per avui als centres docents no són més que paperassa sense cap fonament jurídic.

Les AMIPAS formen part de la comunitat educativa   i tenen tot el dret del món a desenvolupar als centres les activitats que els són pròpies. Les Assemblees per parlar del futur de l’ensenyament i de la problemàtica que afecta als seus fills i filles entra plenament dins aquestes activitats i no tenen que reunir cap altre requisit que no interferir en les activitats docents de l’escola.

 Fins i tot en el cas d’altres tipus d’activitats, el decret 188/2003 de 28 novembre preveu que les AMIPAS només han de COMUNICAR aquestes a la Direcció i, si s’escau, a la titularitat la celebració de l’activitat

 Per tant, aquest intent de convertir les escoles en oficines de l’administració autonòmica sotmeses a l’autoritat del Conseller és només un somni autoritari del PP i que topa amb la legislació educativa i amb el sentit comú.

 Des d’aquest punt de vista, EU aconsella al Sr. Bosch que, si les seves activitats de rodatge de vídeos promocionals submarins li deixa temps, cerqui solucions per als mil problemes que angoixen a la comunitat educativa en lloc d’intentar reprimir les manifestacions de preocupació i protesta derivades d’aquesta situació.

 

IMG-20130425-WA0000

 

Share This