L’EPA demostra que no tenien fonament les valoracions optimistes de les dades de l’atur registrat

Epa-abril-2013Un trimestre més, les dades donades a conèixer per l’Enquesta de Població Activa demostren que la situació de l’atur no para d’augmentar sense que des de les instàncies governamentals que haurien de fer front a la situació, es prengui cap tipus de decisió encaminada a posar fre a aquesta sagnia econòmica i a aquest terrible drama humà. Al contrari, se’ns anuncien noves retallades i polítiques d’austeritat que no faran més que agreujar el problema.

L’EPA ens situa en el tercer lloc de les comunitats autònomes que més llocs de feina total han destruït, només per darrere d’Andalusia i el País Valencià, comunitats que tenen molta més població. En nombres relatius, tenim el segon pitjor percentatge (5,84%), només per darrere d’Aragó. En el conjunt de l’Estat, les xifres fan feredat: ja es superen els 6 milions d’aturats, la qual cosa suposa més del 27% de la població activa que es troba sense feina. A les Balears encara ens trobam en percentatges superiors a la mitjana estatal, encara que l’inici de la temporada turística ha de fer reduir-los.

Les dades de l’EPA, molt més fiables que les xifres d’inscrits com aturat en el servei d’ocupació, demostren quan irresponsables eren les valoracions optimistes  que es feien quan es reduïen les xifres de l’atur registrat. El govern del PP feia una valoració triomfalista d’aquestes dades que només corresponien a les persones que han abandonat la nostra comunitat, que segueix perdent afiliació a la seguretat social.

Per a EU aquestes dades suposen un fracàs absolut i una deslegitimació de les polítiques dutes a terme tant pel govern Rajoy com per el de Bauzá. En el nostre cas, les successives bones temporades turístiques (més per les dificultats de les destinacions competidores que per mèrits propis) no tenen efectes significatius sobre l’ocupació. Tampoc remunta, sinó que aprofundeix la seua recessió, el sector de la construcció, que és l’altre gran sector generador de llocs de feina, la qual cosa demostra que l’afavoriment de grans operacions especulatives i la desregulació, a més dels seus efectes perversos sobre el territori, no serveixen per a crear llocs de feina. En un moment en que la iniciativa privada es troba paralitzada, l’absència total d’inversió pública, que hauria de ser el motor de la recuperació, és una política suïcida que s’afegeix a la manca d’ajuts a les obres de rehabilitació o a l’impossibilitat d’aconseguir finançament bancari.

EU creu que el govern Bauzá ha d’abandonar la seva actitud autocomplaent, reconèixer la gravetat del problema i canviar radicalment la seva política. No podem permetre que es segueixi deteriorant la situació sense fer absolutament res, com a passat fins ara. El drama de tantes i tantes famílies que veuen com alguns o la totalitat dels seus membres no disposen de cap ingrés, haurien de fer reaccionar els nostres governants. La situació és d’una gran violència estructural contra les persones que no troben un mitjà de vida. Aquest , juntament a la corrupció i el malbaratament de recursos públics, és el problema real i no, com ens volen fer creure amb campanyes orquestrades per la dreta política i mediàtica, les llegítimes protestes contra una

Share This