El Govern prepara un nou atemptat contra el medi ambient

 

pedreres13El govern té preparat un projecte legislatiu que suposa un nou atemptat contra el medi ambient i el nostre territori. Amb l’avantprojecte de la llei de mines introdueix una modificació de la Llei d’Espais Naturals, rebaixant-ne el seu contingut. La LEN és una llei fonamental de la nostra comunitat aprovada amb un consens superior a la majoria de la legislació autonòmica i ha suposat un dels pocs frens efectius a la degradació temàtica dels nostres espais naturals. No obstant, els successius governs del PP han anat rebaixant el contingut d’aquesta llei i sempre per afavorir projectes urbanístics sense interès general. Ja l’any posterior a la seva entrada en vigor, el 1992, una reforma d’aquesta llei va eliminar determinats indrets protegits i va atenuar  les condicions per a la construcció d’habitatges en altres.

Ara, aquesta nova regulació pot ser un atac mortal a la LEN ja que, fins i tot, es permetrà l’obertura de noves pedreres en espais protegits. Fins ara, això no era possible excepte que per motiu d’interès públic així ho preveiés el respectiu Pla de Pedreres, cos que no ha passat mai, ja que els plans de pedreres –un document de caràcter més tècnic i més detallat que una llei- no ha observat aquesta necessitat. A partir d’ara, la nova regulació permetrà que en circumstàncies “excepcionals” valorades de manera arbitrària  Govern, deixant sense contingut no només l’actual regulació de la LEN sinó, fins i tot, els mateixos plans de pedreres.

Una altra aberració, prevista en aquest avantprojecte de llei, permetrà la regularització d’aquelles pedreres sense autorització que hi hagi en espais protegits, encara que l’informe ambiental sigui negatiu.

Des d’EU som molt conscients de la nul·la sensibilitat ambiental del PP i de la seva obsessió en autoritzar usos urbanístics i industrials en tota classe de sòl, com ho demostren les diferents normes aprovades fins ara i, especialment, la llei turística però, tot i això, aquest nou projecte resulta incomprensible. Quina necessitat hi ha ara, quan l’activitat constructora és mínima, d’autoritzar noves pedreres? Quin motiu hi ha per permetre la seva obertura en espais protegits? A quins interessos particular ha d’atendre el PP per a proposar una norma d’aquestes característiques?

El Govern Bauzá no veu altra manera de reactivar l’economia (amb mot mals resultats, per cert) que la de permetre a qualsevol promotor a construir qualsevol tipus d’instal·lacions en sòl rústic, fins i tot, en rústic protegit. D’això en diuen “seguretat jurídica”. Nosaltres en canvi li diem implantar la llei de la selva, destruir tota la regulació anterior, que ja era insuficient, i afavorir iniciatives privades insostenibles que hipotequen el nostre futur. Si no hi cap necessitat objectiva ni cap criteri lògic que aconselli una proposta d’aquestes característiques, la pregunta és pertinent: esperen que “caigui” algun sobre que permeti la pràctica tant habitual dins el PP de cobrar sobresous?

 

La nova llei també obre un període d’un any per regularitzar pedreres existents en qualsevol espai (també els protegits) que no tenien tots els permisos. El Consell de Govern les podrà autoritzar, fins i tot, amb informe ambiental en contra.

Share This