aigues manacorL’Ajuntament de Mancor té un important conflicte amb l’empresa privada concessionària del servei públic de subministrament d’aigua potable a la població. A més del contenciós en que l’empresa privada reclama una quantitat econòmica molt important, hi ha problemes de tots tipus: des de la manca de pressió, la gran quantitat fuites de la xarxa i la quantitat de nitrats que duu incorporats que fa que no sigui apte per al consum, especialment per les persones amb majors riscos per a la seva salut.

La desídia de l’ajuntament de Manacor en relació al subministrament d’aigua potable a la població, competència que li correspon en exclusivitat, és històrica. No ha estat capaç de controlar el servei que dóna l’empresa ala que va adjudicar la concessió, sinó que tampoc coneix la realitat d’aquesta empresa (ni tant sols sap quanta gent fa feina en ella, ni quan abonats hi ha!), tot i haver-la intervengut i haver contractat una empresa privada (una més!) per auditar-la.

Tota la incompetència municipal demostrada al llarg del temps per l’ajuntament amb la gestió de l’aigua es vol “solucionar” ara amb l’extinció del contracte amb l’actual empresa, i donar l’explotació del servei…a una altra empresa privada!

EU de Manacor entén que la millor manera de gestionar un servei públic de competència municipal com és el subministrament d’aigua potable és la gestió directa per part de l’ajuntament o la creació d’una empresa municipal de caràcter públic. Entenem que ara és el moment oportú de fer-se càrrec de la gestió, una vegada que s’ha pres la decisió de revocar l’actual concessió. Ningú millor que l’ajuntament, si vol treballar a favor dels seus veïns, per fer-se càrrec del servei, una empresa privada –lògicament- treballaria pel seu benefici, no per l’interès de la ciutadania, i per actuacions com el control de fuites, hi destinaria la menor quantitat de recursos possibles, ja que el seu negoci és vendre aigua, i quanta més millor. La experiència ens indica també que les empreses privades, per tal d’augmentar els ingressos, solen sobreexplotar es pous tot i que hi hagi salinització o riscos per a la salut.

En definitiva, EU de Manacor creu que ja és hora que l’Ajuntament assumeixi de veritat les seves competències i gestioni directament el servei, garantint un subministrament suficient d’aigua de qualitat a tota la seva població.

Share This