Les noves retallades empitjoren el servei als ciutadans i provocaran noves pèrdues econòmiques

emt palma 13L’Empresa Municipal de Transport de Palma ha anunciat un pla de retallades en el servei de transport públic que afecta tant les freqüències com les línies i que s’afegeix a les que ja s’havien produït anteriorment i a l’augment exorbitant de les tarifes. Per a EU és una passa més  que porta a la degradació sistemàtica del transport públic i una pèrdua de serveis cap a la ciutadania, afavoridora del vehicle privat i de les diferències socials, tot i que Palma és una de les ciutats més congestionades per l’abús de vehicles privats i, per tant més necessària de potenciar el transport col·lectiu .

Com ja ens te avesats l’Ajuntament del PP, aquestes mesures ignoren tant les necessitats de la ciutadania com els horaris de treball d’una ciutat com Palma. La mesura adoptada per l’EMT a més d’allargar el temps d’espera dels usuaris en totes les línies que perden freqüències o la impossibilitat de traslladar-se amb transport públic a partir de certa hora, farà que els barris perifèrics i més necessitats d’actuacions públiques de suport, quedin encara una mica més marginats.

La justificació per aquest nou colp a un servei públic és, una vegada més, la sacrosanta necessitat de reduir el dèficit. A aquest objectiu es destinen tots els esforços en comptes de tractar d’atendre les necessitats ciutadanes que és l’objectiu de qualsevol empresa pública, encara que és un objectiu que els gestors públics del PP obliden amb massa freqüència. Però, fins i tot, aquest objectiu de reducció de dèficit pot no assolir-se amb mesures com la que s’ha anunciat. De moment, el que ha aconseguit l’EMT amb la seva política és perdre més de 5 milions d’usuaris als que no compensa pagar unes tarifes abusives per un servei molt deficient.

Per a Esquerra Unida, s’hauria d’actuar exactament al revés, potenciant el transport públic amb la millora de freqüències i itineraris, guanyant usuaris i reduint la necessitat de recórrer als vehicles privats. Una actuació d’aquest tipus generaria nous ingressos per la via de l’augment d’usuaris i no seria necessari recórrer a l’augment de tarifes per a reduir el dèficit. En qualsevol cas, entenem que l’objectiu de l’EMT no és el de presentar uns comtes de resultats equilibrats o amb beneficis com si es tractàs d’una empresa privada, el seu objectiu ha de ser social, millorant la mobilitat de la ciutadania -especialment la d’aquelles persones que viuen en barriades allunyades del centre, les que tenen menys recursos i les que tenen problemes físics que dificulten la seva mobilitat- juntament amb això, té la funció importantíssima de contribuir a la descongestió urbana i a la reducció de la contaminació. Aquest objectius no es poden plantejar en termes de rendibilitat econòmica sinó social, i si l’empresa genera dèficit per complir amb aquests objectius, l’obligació de l’ajuntament és subvencionar-la per tal que no es perdi qualitat en el servei. La destinació de recursos públics a subvencionar el transport públic és una de les més justificades per a una administració municipal que vulgui treballar en favor dels ciutadans.

Share This