img-cooperacioEU comparteix el rebuig expressat ahir per part d’ONG i sindicats membres del Consell de Cooperació en relació al Pla Anual de Cooperació de les Illes Balears per a 2013 pels següents motius:
 
Es produeix una retallada del 74% en relació al de 210. Tot això afegit al fet que el pressupost de 211 no es va executar i es va passar a 2012 i que encara no s’han abonat a les ONG els projectes aprovats el 2012.
 
Entenem que l’Ajuda Oficial al Desenvolupament (ADO) no es pot quedar reduïda a un luxe que s’aplica únicament en èpoques de bonança, sinó que és un compromís ineludible que ha d’estar per damunt del partit que ocupi en cada moment les institucions, o de la conjuntura concreta del moment.
 
Tal com afirmen organismes internacionals com l’ONU, hi ha recursos suficients per a eliminar la fam i l’extrema pobresa del món. Només que si destinàs la meitat del que es dedica a despesa militar mundial s’acabaria amb la pobresa. Per altra part, si en comptes de decretar amnisties fiscals pels grans defraudadors es combatés eficaçment l’evasió fiscal, no serien necessàries les retallades socials ni en pensions ni en AOD. En aquest sentit, manifestam el nostre rebuig a afirmacions com les del ministre Margallo quan afirma que “es millor retallar en cooperació que en pensions”, entenem que aquest és un debat fals, destinat a crear enfrontaments entre els pobles sense entrar en el fons de la qüestió.
 
Amb l’excusa de la crisi, l’Ajuda Oficial al Desenvolupament ha estat el sector que ha patit les majors retallades i Espanya és l’estat de la UE que més ha retallat en AOD, molt per damunt de països intervinguts com ara Grècia o Portugal, situant-nos a nivells de 1990, molt lluny del 0,7%.
 
L’esborrany de Pla Anual de Cooperació 2013 sembla més una excusa per a justificar el sou dels alts càrrecs que un autèntic pla de cooperació. Per aquest motiu entenem que haurien de presentar la seva dimissió ja que s’han dedicat a desmantellar l’AOD abans que a potenciar-la.
 
Per tot això, EU reclama la retirada de l’esborrany de Pla Anual de Cooperació i la seva substitució per un altra que compleixi amb els compromisos preelectorals proposats per la CONGDIB (2007) i per la PRIC (2011) que foren signats pel Partit Popular.
 
Per últim, des d’EU recolzam la posició de la CONGDE en relació a la reforma de la llei de règim local que afecta molt seriosament la cooperació al desenvolupament, que considera impròpia i que “porta implícita el risc de desaparició d’un teixit social local participatiu i actiu en la cooperació al desenvolupament, que ha jugat un paper fonamental en la conscienciació ciutadana”

Share This