Esquerra Unida considera que els terminis per presentar alternatives al TIL  per  realitzar els Projectes Lingüístics de Centre, instruccions arribades el  de dia 10 de maig a les direccions dels centres educatius, són insuficients per a la seva elaboració, malgrat ja s’hagués començat la seva discussió a algunes Comissions de  Coordinació Pedagògiques.

EU titlla d’irresponsable l’executiu, per obligar els centres a fer un projecte lingüístic sense saber encara de quins recursos humans disposaran pel curs 2013-2014 (i a 4 cursos vista). És una tasca ingent perquè es faci a corre cuita a final de curs, i és conseqüència de desatendre el Consultiu, que ja havia avisat repetidament l’executiu Balear de la inviabilitat d’aplicar el decret aquest proper curs.

IMG-20130512-WA0001

Per EU, a més de tot això, la titulació requerida per impartir les matèries en anglès i les matèries que es recomana impartir en anglès al TIL, es contraposa a les disposicions metodològiques i pedagògiques que fins avui havien primat a programes d’èxit contrastat, com les SSEE (Seccions Europees).

Des d’EU afirmam que la Conselleria menteix descaradament quan fa públic, al seu web, que aquest curs ha format un total de 3.875 docents. El març, 1.429 docents acreditaren tenir el nivell B2; això vol dir que els docents s’havien format en cursos anteriors, per voluntat individual pròpia, i no per desenvolupar el TIL, que fou aprovat el passat abril. No hi ha hagut, doncs, un disseny formatiu ex-professo de la Conselleria, com volen ara fer veure per tal de desenvolupar el seu projecte “estrella”.

Els exàmens del present curs no s’han dut a terme encara, i no hi ha hagut un pla de formació contínua del professorat que hagi pogut cobrir la formació de tants docents com els que diuen en aquest curs. Si finalment tenim tants titulats en B2 no serà per la disposició i planificació de la Conselleria, sinó perquè els docents han cercat per ells mateixos mitjans de formació diverses (a part de les 120 hores d’anglès a distància de l’EBAP per aquest mes, que és un període ridícul de formació per assolir l’altíssim nivell d’anglès necessari). Tenim constància que les llistes d’espera a l’EOI pel proper curs demostren la necessitat de formació creada, i no coberta, des de l’administració que n’hauria de ser responsable.

Des d’EU consideram que per ensenyar les matèries en anglès (com a les SSEE ) s’ha de necessitar la mateixa titulació fins ara requerida, i no veiem oportú que, per les presses en aplicació del TIL, s’aboqui l’alumnat al fracàs i el professorat a una inseguretat en el desenvolupament de la seva tasca.

Els 3.875 docents de què es parla han estat formats en AYCLE? Clarament, no. Tenim docents formadíssims, però no els suficients per cobrir les noves necessitats inventades des del govern. Per tant, la conselleria facilita a la ciutadania i a les famílies una informació fraudulenta, i ven un decret que s’hauria de deixar en suspens i derogar, tal i com ja hem demanat en anteriors comunicats. No només pel desgavell que suposa la seva precipitada posada en marxa. Sabem que la única voluntat amb la qual neix és amb la intenció de destruir la immersió lingüística i el decret de mínims de protecció del català, no des de la voluntat de millorar la qualitat de l’ensenyament de les llengües i el seu aprenentatge efectiu.

 

És un engany més de la Conselleria a la ciutadania voler fer creure que la Direcció General d’Ordenació, Innovació i Formació professional ha desenvolupat un pla per garantir l’aprenentatge de l’alumnat i la formació específica als docents per impartir amb bon quefer la seva matèria en anglès el proper curs. Exigim una rectificació immediata.

Amb una actualització de dia 9 de maig, han publicat la següent informació sobre la formació realitzada durant el present curs acadèmic als docents de les Illes:

[  http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?estua=204&lang=ca&codi=1469319&coduo=204]

Es poden veure les instruccions enviades ahir dia 10 de maig als centres en aquesta adreça: [  https://www.dropbox.com/s/3s67aj995p026kc/Instruccios%20del%20secretari%20autonomic%20sobre%20tractament%20integrat%20de%20llengues_%20.pdf]

La Conselleria diu:

“Com s’està preparant l’aplicació del projecte?
Durant el present curs, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha format un total de 3.875 docents per poder dur a terme aquest projecte. Per una banda, ha preparat els docents per tal d’obtenir una certificació de nivell de l’Escola Oficial d’Idiomes i, per altra banda, ha impartit cursos destinats a professors que, tot i que ja disposaven de la titulació requerida per impartir una assignatura en anglès, necessitaven millorar la seva pràctica oral per tal d’actualitzar els seus coneixements.”

Menteixen.

Share This