La reforma laboral i la mala fe d’algunes empreses eliminen drets consolidats
 
cambreres-pisEl sindicat UGT ha denunciat una pràctica que s’està estenent en alguns hotels consistent en l’”externalització” de determinats serveis propis i habituals de l’establiment que es duen a terme, d’una manera fraudulenta, per part d’empreses subcontractades que paguen a aquests treballadors, que fan la mateixa feina que els de plantilla, un salaris molt inferiors als que corresponen pel conveni col·lectiu. Les empreses “prestatàries” d’aquest serveis es serveixen de  l’abominable reforma laboral, que té molt satisfet al senyor Rajoy i a la cúpula empresarial, però que lamina drets consolidats dels treballador.
 
Aquests autèntics gàngsters laborals s’aprofiten de la preeminència dels conveni d’empresa sobre els col·lectius per a “subministrar” treballadors amb uns costs laborals ridículs a empresaris hotelers sense escrúpols que els utilitzen per a realitzar les tasques habituals, pagant molt menys del que toca. No obstant, ni la pròpia reforma laboral empara aquest frau de llei ja que, en  realitat, no hi ha una autèntica empresa que tengui treballadors propis capaços de realitzar funcions habituals d’establiments hotelers que, per altra part, no podrien formar part l’activitat principal de l’hotel, ja que la llei no ho permet. En realitat, del que es tracta és d’empres pantalla, d’una mena d’agència de col·locació il·legal.
 
Esquerra Unida exigeix una actuació decidida per part de la Inspecció de Treball per a combatre aquest frau en la contractació i aquest atemptat contra els drets laborals i, també, contra la hisenda pública i la seguretat social, ja que es deixen d’ingressar quantitats importants per la reducció de les retencions i de les cotitzacions socials.
 
Les víctimes preferides d’aquests empresaris sense escrúpols són les dones, ja que la categoria de cambreres de pis és la que més es “subministra”. Aquestes dones, a més, són sotmeses a jornades i ritmes de treball inhumans, que provoquen patiment i malalties laborals.

EU ja va reclamar anteriorment un control exhaustiu de la legalitat laboral en aquest principi de temporada ja que era previsible la picaresca per estalviar en salaris i cotitzacions, i demanàvem “assegurar que tots els treballadors i treballadores estiguin d’alta a la seguretat social, que les jornades de treball no siguin superiors a les previstes en el conveni col·lectiu, que les hores extra siguin cotitzades i que es respectin les condicions d’higiene i seguretat en el treball”. Aquest fets ens demostren que teníem raó en les amb les nostres inquietuds, però la la picaresca i la mala fe han estat superior al que preveiem. També avisàvem que aquests fets  “juntament a la pèrdua de drets laborals, suposen guanys il·legítims per a una part de les empreses hoteleres, competència deslleial cap a les empreses que compleixin la legalitat i pèrdua d’ingressos per a la hisenda pública”.
 
Mantenim les nostres afirmacions i, a la vista dels fets denunciats, creiem que està encara més justificada l’exigència d’una inspecció potent de control de la legalitat i de restabliment dels drets. La sobreexplotació laboral que suposen els fets denunciats tenen a veure també en el fet, conegut recentment, de l’augment imparable de la pobresa a les Illes Balears, tot i ser la comunitat on la incidència de la crisi és menor. Els guanys il·legítims dels explotadors laborals són una causa de les injustícies i de les diferències socials, cada vegada més accentuades.

Share This