EU ja ha portat el tema al Congrés i a la Comissió Europea.

Carmona ha donat ordres als serveis jurídics d’estudiar accions sense descartar la via penal.

Com a Conseller de Salut ha manat retirar els formularis i circulars que proven que la conselleria dissuadia dels serveis d’urgències a les persones sense targeta sanitària amb cobraments.

Sansaloni-dimisioEl conseller de Salut, Martí Sansaloni, no és tant sols un irresponsable sinó que també és un mentider i un pocavergonya. Ha estat necessari que les seves actuacions irregulars i mancades de qualsevol sensibilitat cap a les persones més desprotegides i necessitades d’atenció sanitària hagin provocat la mort d’un jove immigrant ,perquè ordeni retirar les instruccions il·legals i criminals que havia distribuït en els centres de salut.

Les instruccions de pagament que s’havien proporcionat des de la Conselleria i que pretenien evitar, per la via de la coacció econòmica, que els immigrants fessin ús dels serveis sanitaris urgents que no poguessin pagar, han estat retirats i, des de la Conselleria es reclama que per “via d’urgència” es retornin tots els exemplars. D’aquesta manera el conseller Sansaloni tracta d’esborrar les proves de la seva actuació il·legal i inhumana. Segurament pensa que eliminat el “cos del delicte” ens oblidarem del que ha fet fins ara.

Sansaloni havia negat fins ara que es negàs o es cobràs l’assistència sanitària urgent als immigrants. Davant les evidències, va haver de reconèixer que “en alguns casos” s’havien cobrat indegudament les assistències urgents, i que es retornarien les quantitats cobrades. Ara ha quedat plenament demostrat que la decisió de cobrar l’assistència urgent havia partit de la mateixa Conselleria que ho negava, i que era d’obligat compliment per part del personal dels centres sanitaris.

Una persona com Sansaloni no hauria de seguir ni un dia més la front d’una conselleria tant important i tant sensible com és la de Salut. Si no presenta la dimissió de manera immediata, i no sembla tenir voluntat de dimitir, hauria de ser cessat de manera fulminant per part del president del Govern. El que passa és que aquest president és tan mentider com el conseller, que va ser nomenat precisament per la seva docilitat davant les instruccions de presidència, i per no generar “problemes” per aplicar les polítiques irresponsables del Govern, com havien fet en alguna mesura els seus antecessors Castro i Mesquida.

Tampoc del grup parlamentari popular es pot esperar cap gest de dignitat ni cap actuació que tracti d’impulsar l’esclariment dels fets o el canvi de les polítiques dutes a terme des de la conselleria. La portaveu del grup ja s’ha ha apressurat a afirmar que la creació d’una comissió parlamentària d’investigació no és cap prioritat perquè no vol entrar en “jocs polítics” (!) i espera que la “investigació interna” decideixi a quin subordinat carregarà totes les culpes, per tal d’exculpar el conseller i el Govern.

Davant aquest cúmul d’actuacions irregulars, que van molt més enllà d’una possible negligència amb resultat de mort, els serveis jurídics d’EU estan estudiant diverses actuacions jurídiques sense descartar la via penal.

Share This