joana-maria-campsLa Consellera d’Educació, Joana Maria Camps ha afirmat que aquesta legislatura s’han format 3.800 professors per a impartir les classes en anglès, en aplicació de l’anomenat decret de trilingüisme. Aquesta afirmació és del tot falsa i la consellera ho sap, per tant, la consellera és una mentidera. La senyora Camps, sense cap experiència en l’àmbit educatiu, substitueix un conseller que havia demostrat que encara li quedava un mínim de personalitat i de dignitat i va ser nomenada pel president Bauzá per dur a terme sense piulat les seves delirants instruccions, tenint assegurada la seva absoluta submissió. Amb aquestes declaracions demostra que no té cap escrúpol a l’hora de falsejar la realitat per tal d’acomodar-la, únicament sobre el paper, a les seves intencions polítiques.

Esquerra Unida afirma que no és cert que hi hagi professorat preparat en la mesura que seria necessària per aplicar el decret, que el professorat que si està preparat és degut al seu esforç personal i no a cap actuació per part de la Conselleria d’Educació, que el mes de març hi havia únicament 1.429 professors que tenguessin acreditat el nivell corresponent , molt lluny de la xifra que maneja la consellera.

Pera altra part, EU entén que el termini que s’ha donat als centres per part de la Conselleria per  fer el projecte lingüístic , que s’haurà d’aplicar a partir del proper curs és del tot insuficient, especialment si tenim en compte que hores d’ara els centres no coneixen el personal docent amb que comptaran. De fet, ja el mateix Consell Consultiu, va advertir reiteradament que era inviable l’aplicació del decret amb un termini tant curt.

Des d’EU entenem que l’anomenat decret de trilingüisme no és més que una excusa per a reduir l’aprenentatge del català relegant-lo en els programes d’estudis. El desitjable aprenentatge de llengües estrangeres, especialment de l’anglès, no s’aconsegueix amb imposicions sense cap ni peus mentre es redueixen els recursos dedicats a l’educació pública, sinó dotant convenientment l’escola pública i amb una formació continuada del professorat.

Amb aquestes mesures el Govern del PP el que aconseguirà és que els alumnes dels centre públics acabin el cicle formatiu amb un pitjor coneixement de la llengua pròpia i amb uns rudimentaris coneixements de l’spanglish, al mateix temps que complicar extraordinàriament la vida dels directors i claustres de professors dels centres, que no disposen de mitjans per atendre les absurdes imposicions de la conselleria.

Per tot això, EU exigeix una immediata rectificació per part de la Conselleria, que hauria de d’impulsar una política que garanteixi el coneixement del català, la suficiència de recursos de l’escola pública i l’ensenyament de llengües estrangeres d’acord amb les possibilitats reals, renunciat a governar per decret i amb imposicions, i negociant amb la comunitat educativa les reformes que es vulguin implantar.

Share This