El coordinador d’EUIB, Manel Carmona, ha adreçat al Rei una carta demanant-li que faci gestions per tal que l’import de la venda en pública subhasta del iot Fortuna es destini a la protecció social de les persones més desfavorides de les Illes Balears.

Es reprodueix a continuació i també s’adjunta com a arxiu PDF.

 

Carta al Rei 24 mayo 2013

Share This