Dos anys i dos pressuposts aprovats han estat suficients perquè el PP desmantelli una bona part dels serveis que l’Ajuntament prestava als ciutadans: les polítiques socials, la generació d’ocupació i les polítiques mediambientals són les grans sacrificades.

 

EU-Palma 2 anys balanc pp

Incomplir les promeses electorals es la tendència del Partit Popular, i lʼequip de Mateu
Isern no es una excepció. La seva gran promesa va ser prioritzar la lluita contra lʼatur però
lʼequip de govern ha desmantellat el servei d’ocupació, han acomiadat molts de
treballadors públics i sʼha paralitzat la inversió generadora de llocs de feina.
Seguint aquesta línia de les promeses incomplides, un altra molt important es la que es
refereix als impostos municipals. Els imposts, els preus públics i les taxes sʼhan
incrementat de manera extraordinària, quan la promesa electoral era, precisament,
“menys imposts”.

Les retallades de lʼequip municipal sʼhan concentrat a Educació i Serveis Socials, dos
dels grans pilars que, des de el nostre punt de vista, haurien de ser prioritaris en tota acció de govern de lʼAjuntament de Palma.
Però si el panorama no es suficientment catastròfic, la inversió per al 2013 es reduirà a la
ridícula xifra de sis milions d’euros. Evidentment, això impossibilita lʼacció de govern en
activitats que, en sí mateixes, són generadores d’ocupació (i, indirectament, d’ingressos
per a l’Ajuntament): rehabilitació de barris degradats, millores mediambientals,
desmantellament de Son Banya, adaptació dels espais públics a les persones
discapacitades i molts d’altres.

Paral·lelament, es practica una pèssima política urbanística i mediambiental amb l’excusa
de reactivar l’economia. S’han aprovat projectes com la urbanització de Ses Fontanelles,
assumint la destrucció de l a zona humida més gran que resta a la badia de Palma, o el
Polígon de Son Garcies Vell però aquestes autoritzacions no es traduiran en inversió
privada important i efectiva fins que el pitjor de la crisi no hagi passat.

Per últim, en matèries com participació ciutadana, respecte a la pluralitat religiosa, i
foment de la llengua catalana l’Ajuntament ha fet un retrocés espectacular. El
desmantellament dels òrgans de participació, el cas dels Casals de Barri o el fet de furtar
a la Federació dʼAAVV lʼorganització de la Festa de lʼÁngel no té res a veure amb
lʼausteritat: només és una manera menys democràtica de governar la ciutat que respon a
la seva ideologia conservadora.

Share This