L’exclusió dels que no tenen targeta sanitària provoca greus problemes de salut

 

atencio primaria fotoLa tràgica mort d’un jove “sense papers” a causa d’una tuberculosi no diagnosticada ni tractada ha provocat que, per primera vegada, la Conselleria de Salut corregís alguna de les mesures més aberrants que venia aplicant. Al contrari del que s’afirma des del Govern, cada dia està més clar que l’intent de cobrament de les urgències no era un fet aïllat de l’Hospital d’Inca, sinó una pràctica generalitzada. També hi ha evidències que la denegació d’assistència a menors i a embarassades es venia produint fins i tot d’abans que entràs en vigor el lamentable decret llei que exclou de l’assistència  ordinària als que no disposen de la targeta sanitària.

 

Ara el Govern admet que les urgències i l’atenció a menors i embarassades s’ha de prestar de manera generalitzada (no com es feia fins ara) i que no s’ha de demanar el pagament ni fer signar el compromís. Tot això al mateix temps que nega la responsabilitat política evident en els fets que portaren a la mort d’Alpha Pam, desviant-ho tot cap una suposada negligència mèdica i atacant els professionals, als que mai han escoltat, considerant-los únics responsables. Però això no és així, els professionals es limitaven a aplicar les directrius tant peremptòries com confuses que sortien de la Conselleria. De fet, l’actitud de molts professionals que prestaven atenció fins i tot fora del seu horari laboral, ha impedit que es produïssin més circumstàncies tràgiques.

 

Esquerra Unida valora positivament la mínima rectificació que s’ha fet des de la Conselleria de Salut, però considera que és del tot insuficient. El manteniment de les restriccions en l’atenció primària, que no fan altres comunitats autònomes, a més d’una mesura inhumana és un perill molt greu per a la salut públics del conjunt de la població. Faria bé el Govern en canviar d’actitud i començar a escoltar els professionals sanitaris que, de manera reiterada, han vengut avisant d’aquest perill. Com ho ha tornat a fer la societat científica AIRE i la Societat Balear de Malalties Infeccioses , que afirmen que “la tuberculosis no es pot atendre només a urgències, que si es deixa a 20.000 persones sense targeta sanitària es poden produir casos similars”. Només la detecció precoç pels metges d’atenció primària (amb col·laboració amb els especialistes) pot assegurar el tractament correcte des del primer moment. Si aquests casos només reben atenció a urgències, quan ja la malaltia es trobi avançada, “no es podrà de cap manera controlar la seva evolució i evitar els contagis”.

 

Per tot això, EU reclama el retorn a l’assistència universal en els serveis d’atenció primària, no tant sols per una qüestió de justícia i humanitat, sinó també per evitar gres problemes de salut pública que pugin afectar a ciutadans amb targeta i sense targeta, i multiplicar el cost econòmic per no haver detectat i tractat a temps les malalties infecto contagioses.

 

Share This