pla hidrologicJuanmi Gomila, coordinador insular d’EM-EU, demana la retirada del nou Pla hidrològic de les Illes Balears, que podria entrar en vigor a finals d’anys, “ja que està farcit d’errors”.

 

“Per començar, explica Gomila, en lloc de comparar els objectius del Pla amb la directiva Marc de l’aigua els compara amb els del VI Programa de Medi Ambient de la Unió Europea 2001-10, de jerarquia inferior i que incideix de manera molt més lleu en el tema hidrològic. A més, conté errors en la descripció de la situació actual, com en els recursos subterranis utilitzables.  Per exemple, aquest Pla està aplicant 7,13 m3 d’aigua a l’any manco a la realitat de les extraccions de l’illa o erra l’estimació de sortides necessàries pel mar per evitar la intrusió marina.”

 

En segon lloc, “no incorpora la valoració sobre la política de recuperació dels costos dels serveis relacionats amb l’aigua, conegut com qui contamina paga. Tampoc no hi ha valoracions ni quantificacions sobre la millora de les conduccions públiques.  Però el més greu és que el Pla no exposa en cap moment que s’hagin estudiat alternatives, ni descriu les virtuts de les opcions escollides ni les compara amb altres.”

 

Gomila també assenyala que no s’hagi portat a terme cap informe sobre la viabilitat econòmica, és a dir, es corre el risc de que algunes de les propostes contemplades no tenguin viabilitat.

 

EM-EU denuncia que amb aquest pla s’obvia el balanç crític de les masses d’aigua subterrània, la qual cosa suposa que s’augmenta el risc d’assecament de zones humides superficials i augment del perill d’intrusió d’aigua marina. La nova normativa pretén permetre noves extraccions subterrànies, el que suposarà un augment del risc d’intrusió marina i una major concentració de nitrats.

 

Finalment, Gomila destaca que la previsió d’utilització d’aigua dessalada i depurada a Menorca no és realista i es pretén desprotegir zones humides sense justificació: Albufera d’es Mercadal, Trebaluger o Plat de Son Bou i s’eliminen mesures cautelars sense justificació.

Share This