foto nota signatura

Esquerra Unida és suma al compromís signat per els batles de la comarca de Llevant de dia 26 de maig de 2013, junt amb la resta de coalicions i partits polítics progressistes de la illa.

Dins el qual manifesta el seu desacord i rebuig a la resolució del 19 d’abril del 2013, per descartar de manera definitiva la continuació de les obres del projecte ferroviari entre Manacor i Artà.

Des de el document exigim una solució urgent al problema, que no pot esser d’altre que la finalització de les obres del tren, ja que mentre les obres romanin aturades  causa un greu perjudici econòmic.

S’ha de recordar que aquesta línia ferroviària es troba dintre del Pla director sectorial de transports (PDST) vigent (41/2006). Que aquesta obra està prevista la seva execució fins a Cala Rajada per part de l’acord de 2008 entre el ministeri de Foment i el govern Balear amb un pressupost de 220 milions d’euros. I segons la resposta de la defensora del poble a la plataforma del tren de Llevant, el govern central ha aportat 83.5 milions d’euros.

Per tant Esquerra Unida junt amb les forces progressistes de la illa es comprometen a respectar el PDST de 2015 i a cercar les formules adients de finançament que garanteixin la finalització de les obres Manacor-Cala Rajada, la primera legislatura en que els signants accedeixin al govern.

BMAesoBCAAEf7Rm

Share This