La solidaritat dels metges amb els facultatius de l’Hospital d’Inca demostra que el cas de la mort d’Alpha Pam s’ha tancat en fals

No es acceptable que no s’assumeixin responsabilitats polítiques mentre es denigra els professionals

mani-inca

L’assemblea de metges celebrada a l’Hospital d’Inca amb solidaritat amb els facultatius d’aquest centre ha demostrat un desacord molt profund amb l’actitud de la Conselleria de Salut de responsabilitzar als professionals dels fets que provocaren la mort de l’immigrant sense targeta sanitària, sense admetre el que és una evidència, que les decisions de la Conselleria en aplicació del decret llei estatal, així com les instruccions contradictòries trameses als centres, són les responsables últimes de la mort d’aquest jove, com ho són també de l’agreujament de patologies o els problemes de salut pública que provoca denegar l’assistència sanitària als malalts.

Els metges de l’Hospital d’Inca, com deia un dels assistents a l’assemblea, se senten abandonats i desemparats per l’actitud de la Conselleria. Molt mala situació es aquesta en la qual els responsables polítics, en comptes de transmetre confiança i donar suport als professionals de la salut, els deixen abandonats i els culpabilitzen de les errades dels polítics.

Els professionals qüestionen els expedients disciplinaris que, segons ells, estableixen la “presumpció de culpabilitat”, al mateix temps que deixen abandonats uns professionals que fan la seva tasca amb molta pressió derivada de les instruccions de la conselleria. Tampoc comprenen el descrèdit que s’ha generat contra un hospital que tenia un funcionament molt correcte.

Esquerra Unida entén i comparteix la indignació del personal Sanitari d’Inca i responsabilitza la Conselleria de la situació que ha portat a la desgraciada mort. Ha quedat plenament demostrat que les normes que s’aplicaven corresponien a les instruccions dictades i que , ni de lluny, era un cas aïllat sinó una pràctica molt estesa que es va iniciar fins i tot abans de l’entrada en vigor del nefast decret llei.

Esquerra Unida està convençuda de que les polítiques en matèria sanitària que practica el PP són les responsables de la degradació de la sanitat pública i de les conseqüències que aquest fet pugui tenir. També som conscients que l’única opció que hi ha per evitar aquesta degradació és la recuperació de l’assistència sanitària universal i la dimissió dels responsables d’aplicar unes polítiques que exclouen els més dèbils de l’assistència sanitària.

Per tot això, EU vol mostrar el seu suport públic als professionals sanitaris de l’Hospital d’Inca i a tots aquells que treballen per a mantenir el servei públic de salut amb tantes dificultats i tantes incomprensions per part de la seva Conselleria. Això no vol dir que si es demostra (que fins ara no s’ha demostrat) alguna negligència professional no pugui ser sancionada, el que no es pot fer és carregar sobre els professionals les conseqüències d’una política nefasta, sense assumir les responsabilitats corresponents

Share This