No es poden permetre més dilacions pel perill potencial que suposen

Si les empreses no compleixen l’administració té dues vies que es poden aplicar conjuntament o per separat: aplicar sancions administratives i procedir a la descontaminació directa facturant els costos als responsables

En desembre de 2010 ja demanàvem actuacions del Govern, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, per a la descontaminació del terrenys de l’antiga fàbrica de perles Majòrica. Han passat els anys i la situació segueix essent la mateixa. tot i que hi que s’hagi redactat un projecte no s’han iniciat les tasques i sembla que no hi ha cap voluntat per part de Majòrica ni del BBVA (nou propietari i responsable subsidiàriament) de dur-lo a terme. A més de la nul·la voluntat d’aquestes dues empreses ens trobam amb la incapacitat manifesta de les dues administracions amb competències (Govern i ajuntament de Manacor) d’obligar-los a complir amb les seves obligacions. Mentre tant, la contaminació arriba a capes més profundes del subsòl i pot afectar les persones que entrin a un recinte que no es troba convenientment tancat.

Des d’EU creiem que la Conselleria de Medi Ambient té competències suficients per tal d’obligar les empreses a efectuar la descontaminació. Si aquestes no compleixen té dues vies que es poden aplicar conjuntament o per separat: aplicar sancions administratives i procedir a la descontaminació directa facturant els costos als responsables. Qualsevol d’aquestes opcions es millor que la passivitat actual o les dilacions indefinides.

Per altra part, l’ajuntament té dues responsabilitats sobre aquest tema, una d’elles molt directa ja que és propietari d’una part dels terrenys contaminats, i l’altra de gestió, ja que ha d’assegurar un tancament en condicions dels terrenys que impedeixi que es pugui accedir a ells. No sembla que cap de les dues competències s’estiguin exercint amb la diligència i responsabilitats necessàries.

EU de Manacor exigeix a l’empresa responsable de la contaminació a dur a terme la descontaminació immediata dels terrenys. Mentre això no succeeixi, exigim de les administracions l’adopció de les mesures coercitives al seu abast per assegurar el compliment d’aquestes obligacions i, mentre tant, garantir un tancament segur dels terrenys per evitar que es pugui seguir accedint a ell, amb els perills que això comporta.

 

merche fernandez-xavier morell-nacho martin-majorica

Share This