consorci socialFa pocs dies CCOO ha denunciat la creació d’un nou Consorci de serveis socials i sociosanitaris de les Illes Balears, que com és habitual, es fa a esquenes dels ciutadans, els agents socials i els treballadors del sector.

El PP, que durant la campanya electoral va dir que no faria retallades als serveis socials, no ha fet més que retallar-los i ha eliminat de distints programes de sensibilització i d’actuació. No ha denunciat l’eliminació dels programes que venien amb finançament Estatal, ha eliminat el marc de diàleg social, com ara el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, però també ha menyspreat el paper dels sindicats i entitats socials, la qual cosa demostra que no tenen cap respecte cap al sistema democràtic que va sorgir amb la Constitució de 1978 i el nostre Estatut d’Autonomia.

Aquest nou consorci suposarà una recentralització de serveis i l’eliminació de competències que són pròpies dels consells insulars. Hem de recordar que l’article 70.4 de l’Estatut d’Autonomia diu que són competències pròpies dels Consells Insulars: Serveis Socials i assistència social. Desenvolupament comunitari i integració. Política de protecció i atenció a persones dependents. Complements de la Seguretat Social no contributiva. Voluntariat Social. Polítiques d’atenció a les persones i els col·lectius en situació de pobresa o necessitat social. Tot i que no sabem si els actuals dirigents del PP s’han llegit l’article, volem recordar que el desconeixement la llei no eximeix del seu compliment.

Però també creim que amb la seva política “social” el PP se’n refot dels articles: 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 i 22 de l’Estatut d’Autonomia, que per no fer-ho llarg, parlen dels drets de participació, la protecció dels ciutadans, i la funció de l’administració que ha de vetllar pels ciutadans.

Una conseqüència clara de la creació d’aquest consorci serà baixar la inversió en serveis socials, empitjorar els serveis que es donen als ciutadans, i afavorir un procés de privatitzacions o d’estímul de l’empresa privada en un sector que hauria de ser totalment públic. És immoral fer negoci amb la necessitat i el sofriment de la gent, i l’assistència social i l’ajuda al més necessitat no només és un dret és un deure democràtic, perquè democràcia no vol dir negoci, vol dir solidaritat.

Per si tot açò no fos prou, també aquest nou model intentarà empitjorar les condicions laborals i socials dels treballadors i treballadores del sector i possiblement l’acomiadament d’un gran nombre.

Les retallades, per no dir eliminació, a la Llei de Dependència i l’actual projecte de modificació de l’administració local, duen més pobresa i més sofriment al conjunt dels ciutadans i no responen a criteris de gestió, responen a criteris polítics.

Hi ha doblers per fer rotondes a Menorca, però no per ajudar als més necessitats. Hi ha doblers per a touroperadors o programes gastronòmics de TVE, però no hi ha doblers per pagar els bitllets d’avió als que s’han de desplaçar de Menorca a Palma per anar a l’especialista, operar-se o fer-se revisions. Al cap i a la fi tot surt del mateix calaix, que l’omplim tots amb els nostres impostos.

Davant aquesta nou atac als ciutadans, a l’autonomia dels consells insulars, a l’atenció als dependents, al diàleg social i al sentit comú, Esquerra Unida vol manifestar :

  • El nostre seu rebuig a la creació d’aquest consorci
  • Exigim la retirada del projecte.
  • Donam suport a les accions iniciades, com les recollides de signatures.
  • Exigim que el Govern retiri el seu pla i augmenti el suport econòmic als Consells Insulars per atendre les seves necessitats en matèria social
  • Demanem al PP que rectifiqui en la seva política anti-social
  • Exigim la posada en funcionament del CESIB i el diàleg social amb els sindicats i entitats socials.
  • EM-EU creu que amb la contractació de més persones a l’àmbit social, ajudaríem a combatre l’atur, millorar l’Estat de Benestar i crear riquesa al país. L’Assistència Social no és una despesa, és una inversió.

Esquerra Unida dóna suport a totes les actuacions que es facin en contra de la creació d’aquest consorci i prendrà totes les mesures que pugui per aturar aquest nou despropòsit.

Share This