La decisió hauria de ser definitiva i no temporal

aigues manacor 08-06-13Sembla ser que pròximament l’ajuntament de Manacor aprovarà en plenari l’extinció del contracte amb l’empresa privada que ha vengut gestionant al llarg de més de 25 anys el servei públic de subministrament d’aigua potable. Al mateix temps, està previst que la gestió del servei es faci de manera directa per part de l’ajuntament. Aquesta qüestió l’hem vengut reclamant de manera reiterada des d’EU, ja que entenem que un servei públic tant bàsic i de competència estrictament municipal no pot quedar en mans d’empreses privades, que tenen com principal objectiu l’obtenció de beneficis econòmics, abans que cobrir de manera satisfactòria les necessitats de la població.

El que no compartim són les declaracions del regidor de Medi Ambient, en el sentit de que la gestió directa només es faria d’una manera temporal. Creiem que és necessari que l’ajuntament assumeixi el compromís de la gestió pública de manera permanent.

L’experiència de tots aquests anys, els enfrontaments amb l’empresa concessionària i la mala qualitat del servei que s’ha donat a la població, hauria d’haver donat per conclosa l’etapa de cedir la gestió del servei. Tenen l’experiència de la manca de control i del desconeixement de dades essencials que no eren facilitades pel concessionari. No haurien de caure en el mateix error!

Per a EU, la gestió pública de l’aigua és una qüestió necessària però no suficient, també s’ha de canviar el tarannà amb el que s’ha fet la gestió: la manca de qualitat de l’aigua que es subministra, les fuites a la xarxa, la manca de pressió o els problemes del dipòsit són culpa dels que gestionaven per concessió administrativa, però també dels responsable municipals que no exerciren amb prou diligència la tasca de control.

En definitiva, des d’EU volem una gestió pública i eficient del servei, una gestió que solucioni els problemes històrics, que asseguri el subministrament suficient d’aigua de qualitat, a la vegada que eviti el seu malbaratament.

Share This