Suposa llevar competències als consell, privatitzar la gestió i reduir la despesa i els serveis

consorci serveris socials 2El Govern ha anunciat la creació d’un nou Consorci de serveis socials i sociosanitaris de les Illes Balears, que com és habitual, es fa a esquenes dels ciutadans, els agents socials i els treballadors del sector.

Aquest nou consorci suposarà una recentralització de serveis i l’eliminació de competències que són pròpies dels consells insulars. Hem de recordar que l’article 70.4 de l’Estatut d’Autonomia diu que són competències pròpies dels Consells Insulars: Serveis Socials i assistència social. Desenvolupament comunitari i integració. Política de protecció i atenció a persones dependents. Complements de la Seguretat Social no contributiva. Voluntariat Social. Polítiques d’atenció a les persones i els col·lectius en situació de pobresa o necessitat social.

Una conseqüència clara de la creació d’aquest consorci serà baixar la inversió en serveis socials, empitjorar els serveis que es donen als ciutadans, i afavorir un procés de privatitzacions o d’estímul de l’empresa privada en un sector que hauria de ser totalment públic. És immoral fer negoci amb la necessitat i el patiment de la gent, i l’assistència social i l’ajuda al més necessitat no només és un dret és un deure democràtic. Així mateix, amb aquest model empitjoraran les condicions laborals i socials dels treballadors del sector i l’acomiadament d’una part d’ells.

Les retallades a la Llei de Dependència i l’actual projecte de modificació de la gestió dels serveis socials duen més pobresa i més sofriment al conjunt dels ciutadans, i no responen a criteris de racionalitat administrativa sinó de reducció i privatització de serveis.

Des d’EU exigim la retirada del projecte de creació del Consorci i de l’eliminació de competències dels consells insulars i reclamam que s’augmenti l’aportació econòmica als consell insulars, perquè puguin atendre correctament les seves competències en matèria social.

Share This