Des de Joves d’EU de les Illes Balears consideram que l’esborrany filtrat del nou Reial Decret de les beques per al curs 2013-2014 suposa un atemptat contra la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació pública. Aquest esborrany que està preparant el ministre Wert és un pas més cap a la desaparició de les beques i la seva total substitució per les ja tristament conegudes Beques-préstec, dinamitant amb això, el principi d’igualtat a l’accés a l’educació que es recull tant en la desfeta Constitució de 1978 com en la carta dels Drets Humans.

Mentre es preparen noves mobilitzacions contra la criminal llei de la LOMCE, el ministre Wert, executor i responsable de la tortura a la nostra l’educació pública, anuncia un nou Reial Decret pel qual es redueix substancialment la quantia de les beques per a estudis superiors i de formació professional i subordinar aquestes al pressupost disponible al ministeri i a la mitjana de nota dels sol·licitants de les beques.

Fins ara les beques públiques per accedir als estudis superiors i de formació professional eren un dret que tenien tots aquells i aquelles estudiants provinents de famílies menys benestants. Els diners destinats a elles venia del pressupost del ministeri així com dels fons reservats en cas que aquest no fos suficient. No obstant, això canviarà. Ara estaran condicionades al pressupost ministerial, que en aquesta època de retallades draconianes s’ha vist més que disminuït, de manera que les beques es reduiran en quantitat i en nombre.

D’altra banda cada dia són més les famílies que tenen un o més membres a l’atur, sense rebre prestacions i per tant amb nul·les possibilitats de dotar d’una merescuda educació als seus fills i filles. Amb la reducció i eliminació de beques ens trobarem en un escenari en què molt poques i pocs estudiants fills de treballadors i treballadores, podran accedir a la universitat. A més a més, en subordinar el lliurament de les mateixes a la mitjana de nota dels sol·licitants, es crea una dinàmica de competitivitat extrema que perjudicarà a tots i totes aquelles que al marge de les beques, manifestament insuficients, estiguin explotades en els nombrosos treballs precaris que se’ns ofereixen a la joventut. A això es suma, que aquesta mesura suposa endurir les condicions d’accés, ja que les beques deixaran de regir-se principalment per criteris de renda, i es pervertirà d’aquesta forma la garantia social d’igualtat d’oportunitats a la qual haurien d’estar destinades les beques.

D’aquesta manera, totes i tots aquells que vulguin continuar els seus estudis es veuran obligats a entrar en la gran estafa que suposen les beques-préstec que no són sinó hipoteques de per vida com ja vam denunciar des de la nostra organització recentment. Manifestam, per tant, que el Govern del PP està aprofitant, un pic més, l’estafa de la crisi econòmica per eliminar l’educació pública, implementant la premeditada estratègia ordida a Europa, que ja va posar en marxa l’executiu del PSOE, consistent en extingir les beques públiques i imposar les beques-préstec amb l’únic objectiu d’obrir un nou nínxol d’especulació per a la banca criminal que no en té prou amb seguir desnonant gent de les seves cases i ha de començar a hipotecar a generacions de joves que sortiran ja endeutats de la Universitat.

Des de Joves d’EU, combatrem aquesta mesura i totes les que es dictin en aquest sentit com ho estem fent amb la LOMCE i cridam a tota la comunitat universitària a organitzar-se per frenar aquesta nova imposició del ministre Wert i del seu govern del PP.

 

educacionoesvenesdefensaEUIB

Share This