El Consell Insular de Menorca va aprovar en el ple de caràcter ordinari de dia 15-04-2013, amb els vots a favor del PP i  les abstencions del PSOE i PSM-Més per Menorca, el document que conté els Estatuts del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balears.

consell-insular-de-menorca-2La creació d’aquest ens implicaria canvis en el model de serveis socials i sociosanitaris que actualment tenim a Menorca i que afectaria molt directament a tots els centres de l’illa, per la qual cosa des d’EM-EU volem fer públics els nostres interrogants en relació a aquesta qüestió:

  • Per què el Govern de les Illes Balears crea per una banda un consorci sociosanitari  i per una altra  destrueix ens instrumentals a les illes?
  • S’ha fet una anàlisi i una previsió dels serveis que són necessaris a les illes?
  • Suposarà un increment de càrrecs de confiança en els llocs de gestió, és a dir, gerència, direcció tècnica, delegacions insulars…?
  • Suposarà l’externalització del personal d’atenció directa a l’usuari?
  • S’encarirà el servei?
  • Es precaritzaran les condicions laborals amb la consegüent baixada de qualitat del servei?
  • De quina manera afectarà els centres que actualment estan en funcionament com els geriatrics de Ciutadella i de Maó, el centre sociosanitari Santa Rita, el centre de dia de persones majors…? Com afectarà els usuaris? I el personal que hi treballa? I les condicions laborals del personal? I els seus salaris?
  • I el Consorci Sociosanitari de Menorca?
  • I els serveis d’atenció domiciliària?
  • Per casualitat, té a veure amb l’anomenada Llei Montoro, és  dir, l’avantprojecte de  Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local?

En definitiva, moltes preguntes, molts dubtes i moltes ombres en relació a la creació del consorci. De moment, la proposta encaixa perfectament en el patró ideològic del govern del PP, el que anomenen “racionalització” de recursos. Per a nosaltres la intenció és clara: privatització de serveis públics. 

Share This