Les sol·licituds d’ajuda econòmica de les famílies demostra la profunditat de la crisi

 

llei dependencia 5500A les Illes Balears hi ha més de 5.500 persones amb dret  a rebre una prestació derivada de la Llei de Dependència que no reben cap tipus d’ajuda. De fet, som una de les últimes comunitats pel que fa a l’aplicació d’aquesta llei, com demostren tots els indicadors. Que un nombre tant important de persones amb graus importants de dependència no rebin cap tipus de prestació, indica ben a les clares la manca de sensibilitat d’un Govern que sempre està disposat a aplicar tractes de favor als poderosos, però que deixa desvalgudes a les persones més necessitades.

 

El fet de que no arribin al seu moment les ajudes per a la dependència vol dir que aquestes persones es troben amb una manca d’atenció de les seves necessitats, que és impròpia d’una societat desenvolupada i a l’hora indica quer les famílies, que en molts casos es troben en situacions econòmiques difícils, ha de fer front de la manera que puguin a  una atenció que s’hauria de prestar des de les administracions. L’abandó de les persones més necessitades evidencia el tipus de societat, desigual, injusta i insolidària, que s’està construint i que, amb l’excusa de la crisis, agreuja les diferències socials i provoca la desatenció de les necessitats bàsiques.

 

La titular de la nova Conselleria de Serveis Socials, Sandra Fernández, s’ha mostrat partidària de revertir l’actual situació en la que, majoritàriament, l’opció de les famílies és percebre l’ajuda econòmica, abans que els serveis que puguin rebre de l’administració. No obstant, aquesta intenció és molt difícil de que prosperi per dues qüestions: la manca d’instal·lacions i de serveis públics i la situació econòmica de les famílies que fa que, en molts casos, la situació d’atur d’algun o tots els seus membres i la consegüent manca d’ingressos, els porti a fer de cuidadors tot i no tenir la formació adequada ni disposar d’habitatges en condicions.

 

Per a Esquerra Unida hi ha una qüestió absolutament prioritària que és la percepció de les ajudes per part de totes aquelles persones que tenen reconegut el grau de dependència. Mentre això no passi, és completament secundari el debat sobre si és millor la percepció econòmica o la utilització dels serveis de l’administració. Una millora de la situació econòmica amb creació de llocs de feina, seria molt més útil per a invertir la tendència que tots els plans i programes que es puguin fer des de la Conselleria.

Share This