El els últims quatre anys s’ha reduït quasi un 10% el nombre de docents

 

Imagen crida a alaroLes autopistes de l’educació, anunciades per Bauzà en la campanya electoral fan aigües per tots els costats, en comptes d’una millora de la qualitat de l’ensenyament s’està produint una pèrdua continuada de la qualitat degut a les retallades i, molt especialment, a la reducció del nombre de docents.

 

Segons dades donades a conèixer per part de CC OO, els últims quatre anys hi ha hagut la pèrdua de quasi un 10% dels docents en el sistema educatiu de Balears sostingut amb fons públics, cosa que ha suposat l’augment del nombre d’alumnes per aula i la impossibilitat d’atendre la diversitat, un factor fonamental en una comunitat com la nostra amb un grau molt important d’immigració i d’alumnes procedents d’indrets molt diversos.

 

El president Bauzá atribueix el fracàs escolar a la immersió lingüística de manera falsa i sense cap classe d’estudi que avali les seves afirmacions. EU creu, en canvi, que les causes del fracàs i l’abandó escolar es troben amb la manca crònica de recursos destinats a l’educació, així com amb el tipus de societat de les illes amb una gran mobilitat de personal, amb les dificultats d’integració d’una comunitat escolar extraordinàriament diversa i amb el fet que el mercat de treball incorpora amb més facilitat personal poc qualificat que aquell que disposant d’una preparació alta pot aspirar a llocs de treball d’una categoria superior.

 

Contra cap d’aquestes mancances històriques s’ha actuat correctament aquesta legislatura. Al contrari, la reducció de docents i les penúries dels centres educatius accentuen les deficiències del sector educatiu. El Govern Bauzá, entestat amb la seva particular creuada contra el català només té interès en relegar la nostra llengua pròpia i sancionar els que la defensen, però ni una sola iniciativa surt del seu govern en favor de la millora educativa, al contrari es permet desprestigiar impunement ell professorat que pateix la seva política, ja sigui directament, ja sigui mitjançant la fidel consellera.

 

Ara l’aplicació del decret de Tractament Integrat de Llengües (TIL) suposarà la pèrdua del seu lloc de feina per a entre 250 i 300 professors interins, segons denuncia el mateix sindicat. És un efecte secundari més d’un decret demencial, imposat sense cap negociació, que portarà a uns professors a ensenyar en una llengua que no dominen prou, i als alumnes a rebre determinades matèries en una llengua que no dominen en absolut.

 

Aquestes són les autopistes del president Bauzá: un carrerany que porta al precipici educatiu.

Share This